Frelserens Krog

 

b0011206

Huse på Nørregades østside, set fra Frelserens Krog 1947. Vejen til venstre førte ned til Nørrebros tunnel. (Stadsarkivet)

 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær 

 

Navnet Frelserens Krog – eller Frelsens Krog – bruges ikke meget mere, men ældre odenseanere ved godt, hvad der menes, nemlig gadehjørnet ved Nørregades udmunding i Østre Stationsvej.

Der har været forskellige forklaringer på navnets oprindelse. Nogle har hævdet, at det var en person – muligvis en købmand – der hed Frelsen, der engang havde en ejendom på stedet. Den mest almindelige forklaring på navnet er imidlertid en anden. Da Odenses biskop, C.T. Engelstoft, i slutningen af 1800-tallet skrev sin Odense Bys Historie, omtalte han Frelserens Krog, hvis navn han forklarede med, at der i ældre tid lå et hus ved en lille sidegade til Nørregade. Huset hørte til Skt. Salvators alter i den nærliggende Skt. Hans Kirke. Det giver god mening, da Salvator som bekendt betyder frelser, så huset på hjørnet – i krogen – var ejet af Frelserens Alter. Derfor Frelserens Krog.

Senere blev navnet identisk med den lille sidegade, hvor huset havde ligget. Da jernbanen kom til Odense i 1862 og skulle føres nord om bykernen, men syd om Odense Kanal og havnen, blev det nødvendigt at skære igennem den eksisterende bebyggelse flere steder. Nogle ejendomme ved Nørregade måtte derfor vige pladsen.

Sidegaden Frelserens Krog blev brugt til at føre vejen til jernbanestationen – og Frelserens Krog blev så at sige til Østre Stationsvej. Hjørnet ved Nørregade og Østre Stationsvej beholdt dog navnet Frelserens Krog, og her var i mange år fast stoppested for byens sporvogne og busser. Her mødtes i begyndelsen af 1900-årene byens første sporvognslinje med havnelinjen, der kørte ad Skibhusvej og Buchwaldsgade til havnen.

 

b0052036

Enter a Der kunne også tidligere være ganske meget trafik i og omkring Frelserens Krog, som på denne dag i november 1950. (Stadsarkivet)

 

Østre Stationsvej blev i 1960’erne forlænget i forbindelse med anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade, og dermed kom Østre Stationsvej og Hans Mules Gade til at løbe sammen. I den forbindelse forsvandt også den lille, trekantede plads, der bar navnet Frelserens Krog – eller som nu ofte i folkemunde hed Frelsens Krog.

Allerede da biskoppen skrev om stedet, tilføjede han en note om, at det ikke hed ”Frelsens Krog, som det i den senere tid er blevet sædvane at skrive”. Der var øjensynligt ved at ske noget med navnet. Folk var begyndt at skrive og sige Frelsens Krog, og da rektor H.St. Holbeck i 1926 udgav sin byhistorie, brugte han betegnelsen Frelsens Krog. Det mere mundrette navn Frelsens Krog blev også flittigt brugt i f.eks. buskøreplaner. Det officielle navn for stedet var dog stadig Frelserens Krog, og det er også det navn, der er registreret hos Stednavneudvalget.

For at gøre forvirringen komplet, så har stedet nogle gange også været omtalt som Vangsteds Hjørne – efter skobutikken, der lå, hvor Cabinn hotellet nu er opført. Men navnet Vangsteds hjørne har aldrig eksisteret andre steder end i pressen og i folkemunde – og her kun hos en yngre generation.