Fyns Forsamlingshus – byens kulturelle mødested

b0007623

Fyns Forsamlingshus på hjørnet af Kongensgade og Dronningensgade her fotograferet i 1971 (Stadsarkivet).

af Lisa Maria Christensen

Sidst i 1890’erne blev den gamle cirkus- og teaterbygning Pantheon i Vindegade revet ned. I den forbindelse kom fynboerne til at mangle et forsamlingslokale, når der skulle holdes større møder. Derfor blev det besluttet, at der skulle anskaffes et stort mødelokale i Odense. Det var især de grundtvigske friskolefolk, der var aktive i den sammenhæng. De sørgede for, at der blev nedsat et udvalg, som sikrede sig en grund på hjørnet af Kongensgade og Dronningensgade.

Det nye forsamlingssted, Fyns Forsamlingshus, blev indviet den 25. juli 1900 efter tegninger af arkitekt Niels Jacobsen. Forsamlingshuset lå på Kongensgade 66-68, men blev i 1903 udvidet med Kongensgade 64.

Fyns Forsamlingshus blev det centrale samlingssted, ikke kun for Fyn, men for hele landet. Det blev dog primært brugt af partiet Venstre og landbrugere. Huset blev brugt til møder for politiske partier, landsmøde for kirker, udstillinger og meget mere.

Den 25. maj 1909 brændte forsamlingshuset ned om aftenen.  Der var valgdag samme dag, og i den sammenhæng blev forsamlingshuset brugt som valgsted for 2. valgkreds. På grund af branden måtte resten af stemmerne i stedet afgives på Rådhuset. Da branden brød ud, spredte rygtet sig hurtigt i hele byen. Mange odenseanere strømmede til brandstedet, hvor brandvæsenet havde stort besvær med at håndtere ilden. På trods af besværet nåede ilden dog ikke over til nabobygningerne – til gengæld var forsamlingshuset hårdt medtaget, og efter blot en time styrtede taget sammen ned over resten af bygningen.

Hvordan branden var opstået blev aldrig fastslået, men det rygtedes, at den var opstået ved uforsigtighed, da en tjenestepige kom til at vælte en lampe på sit værelse i tagetagen.

På grund af de store skader branden havde forvoldt, måtte forsamlingshuset genopføres. Et nyt og bedre forsamlingshus blev indviet den 23. november 1910, igen efter tegninger af Niels Jacobsen.

Da forsamlingshuset i 1950 havde jubilæum, var det stadig forsamlingshus for hele Fyn. Det blev på det tidspunkt meget benyttet til gartnerudstillinger og koncerter. Samtidig betragtedes det også som et godt madsted. Igennem tiden stoppede man helt med at anvende forsamlingshuset til samlinger, og det blev derfor besluttet, i slutningen af 1970’erne, at sælge bygningen.

b0053728

Fyns Forsamlingsbygning blev i årenes løb benyttet til mangt og meget, blandt andet som her til et dansestævne i marts 1953 (Fyens Stiftstindendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

I 1980 besluttede Håndværker- og Industriforeningen sig for at købe det gamle forsamlingshus og blev officielt ejere den 1. januar 1981. På daværende tidspunkt var huset en restaurations- og udlejningsvirksomhed, og det var det fortsat efter ejerskiftet. Allerede i 1982 ville Håndværker- og Industriforeningen af med forsamlingshuset igen, fordi de havde brugt flere penge end beregnet på modernisering af bygningen. Kroejer Claus Klewe var interesseret i at købe bygningen, men den endte med at blive solgt til bygmester Flemming Thomsen i 1983. Claus Klewe fik sikret sig en 20-årig lejekontrakt og købsret. Både Flemming Thomsen og Claus Klewe havde mange idéer til, hvad forsamlingshuset skulle bruges til, men ingen af disse blev ført ud i livet. Flemming Thomsen fik ombygget huset, efter Claus Klewe erklærede sig konkurs i 1984. Forsamlingshuset blev indrettet med et butiksstrøg og kontorlokaler til udlejning; en investering på i alt over 20 millioner kr.

Fyns Forsamlingshus røg på tvangsaktion i 1993 i sammenhæng med det økonomiske krak omkring Flemming Thomsen. Huset blev opkøbt af Thorax Holding A/S. De ønskede at gøre forsamlingshuset til et center for uddannelse, undervisning, kreativitet og kultur, men ville stadig gøre plads til kontorer og forretninger.

I 1998 blev forsamlingshuset solgt igen; denne gang til Frederik Barfoed Ejendomme A/S. Forsamlingshuset blev derefter ombygget og fungerede som erhvervsejendom med udlejning af lokaler.

I 2018 rykkede Byens Højskole ind i den gamle forsamlingsbygning, som således igen til at fungere som kulturelt mødested.