Fyns lange gartnerhistorie

b0102293d

Efter oprettelsen af GASA i 1929 fik salgsforeningen tidligt til huse i nyopførte opbygninger ved Middelfartvej – de er her fotograferet i 1930’erne. Mange år senere flyttede GASA til det område ved Lavsenvænget i Bolbro, som snart fraflyttes (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

”Navnet Fyn betyder fin. Det vil så meget sige, at Fyn det er en have fin for hele Danmarks rige”. Sådan digtede allerede H.C. Andersen, der altså omtalte Fyn som Danmarks have. Det gjorde han med fuld ret, for det fynske landskab var allerede på H.C. Andersens tid kendt for ”æblegård og humlehave”.

Gartnerierhvervet har aner tilbage til middelalderens munkevæsen, og siden udviklede det sig ikke mindst på herregårdene. Den fynske frugtdyrkning blev allerede nævnt hos forfatteren Arent Berntsen, der i midten af 1600-tallet beskrev de fynske herregårdes omfattende frugtavl og salg af overskudsfrugt til byerne og endda til Norge. Fynboerne producerede humle til eget forbrug, og fynske bønder dyrkede både æbler, pærer og deslige.

Den fede fynske muld gav gode betingelser for frugt og blomster, og også derfor har gartneriklyngen omkring Odense kunnet hævde sig som et centrum for gartnerierhvervet i Danmark.

Handelsgartnerierne kom til i 1800-tallet. En tid, der var præget af vækst i byerne. Førhen havde landbruget været selvforsynende, og også i byerne kunne man længe forsyne sig selv fra de haver og marker, der lå umiddelbart udenfor. Salget af frugt og grønt skete fortrinsvis på torvet, og handelen gik strålende i begyndelsen af 1900-tallet. Gartnerne havde gang i produktionen med det resultat, at priserne faldt, og det blev sværere at få et udkomme af torvehandelen. Gartnerne producerede ganske enkelt mere, end Odenses befolkning kunne bruge. Derfor fik man øjnene op for muligheden i eksport.

Det var en af mange kriser for gartnerne, der gav stødet til oprettelsen af Gartnernes Salgsforening i Odense. Det skete den 29. maj 1929, da 52 fynske gartnere skrev under på, at de for fremtiden ville sælge deres produkter gennem en andelsvirksomhed, som de ejede i fællesskab. Foreningen blev dannet efter forbillede fra nogle hollandske salgsforeninger, da gartnerne netop havde været på studietur til Holland.

Det var fra begyndelsen GASA’s opgave at finde købere til de fynske gartneres frugt, grøntsager og blomster uden for byen og øen – og det lykkedes. Indtil 1930’erne havde gartnerierne typisk et blandet sortiment, men efter 2. verdenskrig skete der en stærk opdeling og specialisering af gartnerierhvervet. Dengang GASA blev dannet, var frugt og grøntsager dominerende, men fra 1970’erne kom der mere og mere fokus på potteplanter, mens det blev mindre attraktivt at dyrke grøntsager. GASA fik også en ny struktur med en opdeling af virksomheden i to selvstændige afdelinger, der var selvstyrende, nemlig en for frugt og grøntsager og en for blomster. I årene, der fulgte, tegnede blomsterne sig for en større og større del af GASA’s omsætning, og i 2000 blev GASA Odense Blomster omdannet fra et andelsselskab til et aktieselskab.