Gader, veje, stræder og torv

b0007675c

Nørrebro set mod syd-øst fra krydset
Bredstedgade/Ejlskovsgade 1975 (Freisleben fot., Stadsarkivet).