De vilde svaner

b0017084

Borgmester I.Vilh. Werner på talerstolen ved afsløringen af Hugo Liisbergs skulptur ”De vilde svaner” i H.C. Andersen Haven på digterens 150-års fødselsdag, 2. april 1955 (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Dansk Akkumulator- og Elektrofabrik fejrede i 1955 sit 50 års jubilæum og markerede det med en skulpturgave til hjembyen Odense. Da byen samtidig fejrede 150-året for H.C. Andersens fødsel, var det helt naturligt at vælge et motiv fra digterens univers og overdrage skulpturen til byen den 2. april – på Andersens fødselsdag.

Som kunstner blev Carl Hugo Liisberg valgt. Han var også manden bag Havhesten, der havde stået i Munke Mose siden 1939. Liisberg havde tidligere arbejdet med en skitse til en skulptur, der tog afsæt i eventyret om De vilde svaner, og den kunne passende støves af. I januar 1951 blev kunstnerens udkast godkendt, og snart var han i gang.

Undervejs fik skulpturen vokseværk og gik fra 2,5 meter til næsten 4 meter i højden og nåede en kampvægt på omkring 3 ton. Men forøgelsen i størrelse og pris gav ikke panderynker hos DAE. Man havde besøgt Liisberg og set værket i dets vorden og var begejstret.

Byen manglede blot at finde en passende placering. Der var tidligt planer om en opstilling af den færdige skulptur i H.C. Andersen Haven. Ved udgangen af 1954 var der endnu ikke truffet en beslutning. Kunstneren og den gavmilde giver foretrak stadig en opstilling i H.C. Andersen Haven, men hvor? Stadsgartneren var bekymret for, om den bløde jordbund overhovedet kunne bære den tonstunge skulptur, der ovenikøbet skulle op på en sokkel.

Parken blev besigtiget for at se på egnede steder, men endnu den 19. februar 1955 – halvanden måned før den planlagte afsløring – var der ingen afklaring. Usikkerheden førte ligefrem til, at man drøftede en midlertidig placering et andet sted, f.eks. i Munke Mose, så afsløringen stadig kunne finde sted på H.C. Andersens fødselsdag.

Men mirakuløst faldt alt på plads, og den 2. april stod skulpturen klar i H.C. Andersen Haven tæt ved Industripalæet på Albani Torv. Afsløringen foregik om morgenen 2. april 1955 i forbindelse med den traditionelle kransenedlægning ved digterens statue. Odense Katedralskoles kammerkor under ledelse af lektor Helge Gad sang, og der var taler af en repræsentant for DAE, der glædede sig over, at et af Andersens eventyr igen var blevet udgangspunkt for en skulptur, og af borgmester Werner.

Skulpturen stod frem til 1983 i haven, men blev så flyttet i depot, da opførelsen af kreditforeningens bygning og en regulering af terrænet gjorde det nødvendigt. Skulpturens fravær blev bemærket af flere odenseanere, der snart spurgte om, hvor skulpturen var blevet af. Oprindelig var det tanken, at den skulle tilbage til H.C. Andersen Haven, men Odense Bys Kunstfond og stadsgartneren pegede på, at den stod bedre i Munke Mose, da der var bedre plads i mosen, og her har den stået siden 1988.