Legende Drenge

b0011656

Fra den forrige byomdannelse: Fisketorvet under nedbrydning 1966 med vandkunsten Legende drenge, opstillet 1934, i forgrunden (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

De legende drenge er forsvundet fra Fisketorvet – i hvert fald er springvandet Legende drenge på pladsen blevet fjernet. Det skete som et led i byomdannelsen.

Det er langt fra første gang, at Fisketorvet bliver ændret. Tværtimod. På Braunius’ kort fra 1593 kaldes pladsen for Justitstorvet, og det var her, at bytinget holdt til, og her at byens kag stod. Kagen var den pæl, som blev brugt til offentlig piskning af forbrydere.

Pladsen kaldtes dog også Fisketorvet og har måske haft en sammenhæng med sildeboderne, som kendes fra Overgade i senmiddelalderen.

Byen opførte i 1866 en 12-kantet fiskehal af støbejern på torvet, men den blev allerede flyttet til Hans Jensens Stræde i 1875 og afløst af et springvand. Fyens Stifts Sparekasse havde kort forinden opført et nyt, fint hovedsæde i italiensk renæssancestil på torvet. Der var dog et problem. Fiskehallen skjulte bygningen – eller i hvert fald dækkede hallen for en del af det imponerende hovedsæde. Det gik jo ikke, så den selvbevidste sparekasse henvendte sig til kommunen med et forslag om, at den ildelugtende fiskehal blev skiftet ud med et smukt springvand. Det passede ligesom bedre med sparekassens selvforståelse, og for at få sagen til at glide nemmere igennem det politiske system, så lod man byrådet forstå, at man var indstillet på at betale de fleste af udgifterne. Så gled sagen gnidningsfrit gennem byrådet – selv om det blot var otte år siden, at selvsamme byråd havde opført fiskehallen.

Ændringen var formentlig, som kulturarvschef Jens Toftgaard har påpeget, led i en forskønnelse af hele byen. Ganske typisk fik byrådet i indstillingen fortalt, at den livlige plads burde bringes ”i samklang med de nye og smukke omgivelser” – og her tænkte man ikke mindst på sparekassens nye bygning. Et forslag om, at pladsen også skulle skifte navn, nu hvor fiskehallen var flyttet, blev dog afvist.

Springvandet fik lov at blive stående frem til midt i 1930’erne, om end der ikke længere var vand i bassinet. Men i 1932 fyldte Fyens Stifts Sparekasse 100 år. Det blev blandt andet markeret med en større udvidelse af hovedsædet ved Fisketorvet og med et nyt springvand med titlen Legende drenge.

I selve jubilæumsåret udskrev Fyns Stifts Sparekasse en konkurrence om en brønd på Fisketorvet. Bedømmelseskomiteen måtte igennem hele 64 udkast, og der blev uddelt fire præmier og seks ekstrapræmier. Sparekassen valgte det arbejde, der havde fået førstepræmien, og som var udarbejdet af billedhuggeren Svend Rathsack (1885-1941) og professor og arkitekt Ivar Bentsen (1876-1943), hvis vindende forslag var en syvkantet brønd med to nøgne, legende drenge. De stod på en smal sokkel i midten af en springbrønd og holdt fast i hinanden med venstre hånd, mens de trak i hver sin retning og gav oplevelsen af, at de roterede om vandkunstens akse. Det gav skulpturen bevægelse og dynamik – begreber, som blev dyrket intenst i 1930’ernes kunst.

Siden forsvandt Fyens Stifts Sparekasse, og springvandet er også væk.