Torsken på nytårsbordet

 

B0050490

Fiskehandel, Nytårstorsk 1961
De odenseanske fiskehandlere regnede med at omsætte 30 tons torsk til nytårsaften, og heldigvis havde det kolde vejr bragt store torsk til farvandene omkring Fyn.

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Skikken med at spise fisk ved juletid går tilbage til den katolske tid, da det var tilladt at spise fisk i fastetiden, og når adventstiden også var en faste- og bodstid, var det naturligt, at fiskene kom på menuen her. Tilknytningen til nytåret stammer imidlertid først fra 1700- og 1800-tallet, og her var det nok snarere for at få en modvægt til den fede julemad, at torsken blev en foretrukken nytårsspise. Givetvis var fiskespisningen længe mest udbredt i kystnære egne, men efterhånden som infrastrukturen blev forbedret, blev skikken også udbredt længere inde i landet.

I Odense har man sikkert fulgt dette mønster, og den odenseaner, der i år 1900 ville købe sig en nytårstorsk, kunne henvende sig hos de 11 fiskehandlere, der dengang var optaget i vejviseren. Specialbutikker var på mange områder under udvikling, og fiskehandelen adskilte sig på det område næppe fra andre felter inden for detailhandelen.

I takt med byens vækst og specialforretningernes udbredelse voksede antallet af butikker, hvor man kunne købe nytårstorsken. I 1934 var der således ikke mindre end 24 fiske- og vildthandlere i byen, men efter anden verdenskrig har koncentrationstendensen været tydelig. I 1964 var der endnu 18 fiskehandlere i vejviseren, men i dag er der vel næppe ti egentlige fiskehandlere tilbage i byen, trods byens fortsatte vækst. Supermarkeder og discountbutikker tilbyder ganske vist fisk i forskellige former, men mon ikke mange vil mene, at den traditionelle nytårstorsk enten skal købes hos fiskehandleren eller være fanget af værten selv? En del af behovet for fisk dækkes i øvrigt også af rullende fiskehandlere, der typisk er på bestemte holdepladser på faste dage.

Omkring 1960 anslog kyndige folk – sikkert fiskehandlere – at odenseanerne nytårsaften fortærede hele 30 tons torsk. Fordelt på rundt regnet 150.000 indbyggere i Stor-Odense bliver det ca. 200 gram pr. odenseaner, så torsken må have været på tallerkenen i rigtig mange Odensehjem dengang. I dag er nytårsmenuerne trods alt nok mere varierede.

Aviserne har op til nytår gerne været fulde af historier om nytårstorsk. Ville vejret tillade fiskerne at gå på havet? Var torskekvoten allerede brugt op? Ville forsyningerne være tilstrækkelige? Hvad ville prisen blive? Og ville fiskehandlerne benytte lejligheden til at tage en overpris op til nytår?

Ved årsskiftet 1959-60 kostede et kilo nytårstorsk i Odense typisk 3,50 kr.  – meget mindre end man må slippe i dag. Men dengang tjente en faglært arbejder nu heller ikke mere end 6-7 kr. i timen.