Rytterstatuen ved banegården

b0000676

Rytterstatuen af Christian 9. i Kongens Have, fotograferet til et postkort få år efter opstillingen i 1912 (Stadsarkivet).

 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I Kongens Have står statuen af kong Christian 9. til hest og ser ud over Østre Stationsvej og den gamle banegård. Vind og vejr har givet rustangreb på statuens jernankre, så den nu skal renoveres grundigt. En ordentlig udskrivning for Odense bys kunstfond.

Rytterstatuen blev rejst i 1912, nogenlunde samtidig med, at Odense fik en ny banegård. Når de besøgende trådte ud af banegården, så de straks statuen af Christian 9., der som regent havde besøgt Odense flere gange – første gang i 1865, da jernbanen tværs over Fyn åbnede. Det var Christian 9. selv, der indviede jernbanen, som fik navn efter hans dronning, Louise.

Kort efter kongens død den 29. januar 1906 kom tanken om en statue af den afdøde konge op i flere byer. I København fik man stablet en nationalindsamling på benene, og i Odense fik man også en indsamling i gang. Initiativtageren var en lokal købmand, men det blev Højres ledende mand i byrådet, grosserer J.L. Christensen, der blev drivkraften i den komité, der blev nedsat en god måneds tid efter kongens død.

Tanken var at samle ind på hele Fyn, men langtfra alle var med på den idé. Et par fynske aviser kritiserede odenseanerne for at lide af ”hovedstadsnykker”. Ville odenseanerne have en rytterstatue, måtte de betale den selv.

Indsamlingen kom nu godt fra land, men snart måtte man erkende, at for mange gav for lidt, og efter fire år havde man kun godt halvdelen af det nødvendige beløb. Men så landede en sparekassebog på komiteens bord – 10.500 kr. – fra en kreds af Odenseborgere, der ikke ønskede at træde offentligt frem.

Nu havde komiteen stort set de nødvendige 35.000 kr. og kontaktede derfor den lokale billedhugger Aksel Hansen, der havde en skitse klar. Statuen skulle stå på en granitsokkel, mens selve rytterstatuen skulle være i bronze og være i 125 procent af naturlig størrelse.

På et byrådsmøde den 19. januar 1912 besluttede 10 medlemmer af byrådet imod to at følge Aksel Hansens forslag om at anbringe rytterstatuen i Kongens Have over for den planlagte banegård. Et af de socialdemokratiske byrådsmedlemmer, typograf L.D. Rasmussen, undlod eksempelvis at stemme, da han ikke var meget for at ”forherlige kongemagten” og slet ikke Christian 9., der havde skilt vandene som konge, hvor han helt op til 1901 havde holdt fast i regeringer, der ikke havde flertal i Folketinget.

Rytterstatuen blev afsløret den 10. oktober 1912. Frederik 8. var død samme år, så det blev Christian 9.s sønnesøn, kong Christian 10. og dronning Alexandrine, der kom til Odense for at deltage i afsløringen. Et større antal mennesker var samlet i Kongens Have. På komiteens vegne overrakte J.L. Christensen statuen til kommunen og udtrykte håb om, at ”dette monument må blive skærmet og bevaret til de seneste tider”. Så faldt dækket for statuen. Borgmester Bloch takkede på byens vegne, inden kong Christian 10. sluttede talerrækken.