Thor-monumentet

B0058244

Billedhuggeren Carl J. Bonnesens bronzemonument “Thor i kamp med jætterne”, fotograferet 1961 uden for Haustrup Fabrikker på Næsbyvej – da monumentet skulle hæves op på et nyt fundament for bedre at komme til sin ret (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

En af de største skulpturer i Odense er placeret uden for Glud og Marstrand, det tidligere Haustrups Fabrikker på Næsbyvej. Skulpturen har en forunderlig historie.

I den gamle Næsbyhoved Sø, hvor det store fabrikskompleks senere kom til at ligge, var der oprindelig en lille ø med navnet Thorslund – et navn, der peger tilbage til hedensk tid, hvor Thor var en af de mest kendte guder i den nordiske mytologi – og den stærkeste. Den nordiske gudeverden var i fokus i 1800-tallet – f.eks. hos Grundtvig – og det inspirerede også tidens kunstnere. Den unge billedhugger C.J. Bonnesen (1868-1933) var tidligt med på bølgen og lavede en række værker præget af voldsom bevægelse og dristig komposition. I 1897 leverede han således skitsen til en Thor-skulptur til brygger Carl Jacobsen. Skulpturen blev senere fremstillet i kobber og kan endnu ses på Ny Carlsberg, og Bonnesen vendte tilbage til Thor, da han omkring 1. verdenskrigs slutning fik en bestilling fra forretningsmanden Harald Plum, der havde købt øen Thorø ved Assens. Sagnet gik, at Thor engang havde boet på øen.

Bonnesen arbejdede efter sigende næsten fire år med at modellere skulpturgruppen, Thors kamp mod jætterne, i gips, og efterfølgende gik der næsten samme tid med støbningen i bronze på et støberi på Nørrebro i København. Den 3. juli 1926 var man nået så vidt, at skulpturen kunne afsløres på Thorøs højeste punkt – og i bedste Harald Plum-stil gik det ikke stille af. Flere hundrede gæster blev færget til øen med damperen Alexandrine, og litteraturprofessor Hans Brix holdt tale ved afsløringen – efterfølgende var der middag i Assens for de mange gæster, og skulpturen blev oplyst om aftenen ved et stort fyrværkeri.

Efter Harald Plums død for egen hånd i 1929 blev Thorø solgt til Københavns Kommunelærerforening, og det var foreningen, der i 1957 solgte Thor-skulpturen til direktør N.J. Haustrup. Selve flytningen fandt sted den følgende vinter – og var et kæmpearbejde. Flytningen blev forestået af direktør Hans Jørgensen (Store-Hans) fra entreprenørfirmaet Hans Jørgensen & Søn, og det var blandt andet nødvendigt at skære selveste Thor med hammeren fri og transportere det separat – ellers ville skulpturen ikke kunne passere forhindringerne på vejen fra Thorøhuse til Odense. Nogle steder måtte elledninger alligevel løftes med ”gafler”, og andre steder var det nødvendigt at klippe ledninger over. Transporten foregik ad glatte veje ved nattetid.

Snart var skulpturen sat sammen igen og placeret på Thorslund, og ved samme lejlighed fik Thors hammer, Mjølner, en ny belægning med bladguld. Der var stil over foretagendet. Et par år senere ønskede konsul Haustrup i øvrigt monumentet hævet, så det bedre kunne ses i området.

Haustrup koketterede gerne med, at der ikke var noget symbolsk i opstillingen af skulpturgruppen ved fabrikken. Men mon dog ikke, forbipasserende gerne måtte tænke over, at Haustrup ligesom Thor havde overvundet talrige vanskeligheder gennem næsten 50 års ledelse og stadige udvidelser af virksomheden?