Grand Hotel

b0018372

Flagene er hejst over Grand Hotel – formentlig engang i 1930’erne (Stadsarkivet). 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Odense gennemløb i 1890’erne en lang række forandringer. Etatsrådernes by savnede dog et førsteklasses hotel, hvorfor en kreds af borgere begyndte at snakke om opførelsen af et nyt hotel. Den 4. oktober 1895 kom der handling bag ordene, da en gruppe mennesker var indkaldt til møde. Bag initiativet stod konsul Frederik L. Hey, der allerede havde købt et større stykke jord af Gråbrødre Klosters grund ud til den nyanlagte Jernbanegade. På mødet blev der tegnet aktier, og byens førende arkitekt Niels Jacobsen havde allerede udfærdiget tegninger, som blev godkendt. Hele aktiekapitalen var hurtigt i hus, så byggeriet kunne gå i gang. Den officielle indvielse fandt sted den 14. maj 1897.

Hotellet blev et mønsterhotel, og bygningen blev rost i fagbladet Arkitekten, der blandt andet skrev, at hotellet efter provinsforhold var temmelig stort, hvorfor navnet Grand Hotel var helt berettiget. Hotellet havde alle moderne faciliteter som centralvarmeapparat og elektrisk lys. Der var sågar telefoner på hver etage.

Det var fra første færd tanken at bygge byens fineste hotel, og den plan lykkedes. Grand Hotel placerede sig snart som stedet, hvor byens spidser holdt deres fester og receptioner – hotellet var simpelt hen datidens in-sted. En udvidelse af hotellet kom snart på tale, men det gav en del uro i ejerkredsen, og i 1909 trak konsul Hey og en del af bestyrelsesmedlemmerne sig tilbage.

Den nye bestyrelse med købmand Ignatz Breum i spidsen valgte at gå i gang med udvidelsen, som fjernede hotellets stalde og omkransede gårdrummet med hotelværelser. Det åbne areal, der hidtil havde været brugt om sommeren, blev overdækket. Odense fik sin første palmehave – helt i tidens ånd. Og 10 år senere blev hotellet igen set efter i sømmene. Det var ved den lejlighed, at man lavede det lokale, som siden blev kendt som ”Brønden” – opkaldt efter den kunstfærdige udformede brønd, som stod i lokalet, og som var en slags minde om genforeningen.

I 1937 blev hotellet udvidet, idet Kreditforeningens bygning ud mod Store Gråbrødrestræde blev indlemmet. Og efter 2. verdenskrig var hotellet igen moden for en modernisering, som blev gennemført i 1951-53 bl.a. med opførelsen af et stort anneks i Slotsgade. Hotellet fik stadig besøg af mange kendte (og ukendte) kunder fra hele verden.

Krisen kradsede i 1970’erne, og i 1982 blev Grand Hotel overtaget af de odenseanske fagforeninger, der brugte Grand Hotel som et supplement til fagforeningernes samlingssted, Odense Kongreshus. Borgerskabets gamle hotel var blevet overtaget af arbejderne! Der gik dog kunne nogle få år, så var hotellet igen på ”private” hænder. Senere kom hotellet på svenske hænder, og det er i dag en del af den norske hotelkæde First Hotels, der har hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Island og Spanien.