Grønne og røde sporvogne

B0023393d

En grøn sporvogn i det grønne bælte på Sdr. Boulevard. Udsnit af et koloreret postkort fra 1912 (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Sporvejslinjen blev fra begyndelsen i 1911 en solid succes. Den daglige drift blev varetaget af otte sporvogne, der kørte i tidsrummet fra 7-23 med en vogn i hver retning – omtrent hver 8. minut. Succesen betød, at driften allerede efter nogle få måneder blev øget, så sporvognene kørte hvert 7. minut.

Sporvognenes succes kan også gøres op i passagerer. Fra premieren den 9. september 1911 og frem til 31. marts 1913 havde byens sporvogne haft 2.2 millioner passagerer – det højeste antal på en dag var i forbindelse med et Skt. Knuds Marked, hvor knap 18.000 personer tog en tur med sporvognen. Det var et ganske imponerende tal, når man tager i betragtning, at Odense kun havde ca. 43.000 indbyggere.

Sporvognene var fra begyndelsen grønne, og sådan var det i flere år, men fra 1928 blev vognene efterhånden malet om fra grøn til rød.

B0020752

Røde sporvogne ved Odense Domkirke ca. 1940-45 (Carl Adolf Bjørn Jensen fot., Stadsarkivet).

I maj 1928 så odenseanere for første gang en rød sporvogn i bybilledet. ”Odenseseanere, der i dag har været på gaden, vil have lagt mærke til en rød sporvogn, der pludselig dukkede op som et fata morgana og duvede forbi deres undrende øjne for at forsvinde om et hjørne, næsten inden de var kommen sig af overraskelse”, skrev Fyens Stiftstidende, der også kunne fortælle, at sporvejsselskabet som et forsøg havde malet en af vognene rød. Den skulle alligevel gøres i stand, og man ønskede at se, hvordan folk modtog den nye farve. Sporvejsselskabet havde ved flere lejligheder haft forskellige ubehageligheder, når sporvognene kom kørende ad villaveje. Værst var situationen dog på Søndre Boulevard, hvor vognene kørte i vejbanens vestlige side, der var et grønt bælte. Sporvognenes grønne farve faldt derfor nemt sammen med græsset og beplantningen, og svagtseende havde vanskeligt ved at få øje på sporvognene. Den røde farve slog lettere igennem i gadebilledet, så man bedre kunne vare sig, når der kom en sporvogn, hævdede sporvejsselskabet.

Avisen fandt, at den røde sporvogn livede betydeligt op i gaden og tilføjede, at farven var varmere end den grønne – men spørgsmålet var blot, om folk kunne ”vænne sig til at se på den røde farve”. Andre byer brugte også den røde farve, og da odenseanerne tilsyneladende også tog godt imod den røde farve, begyndte sporvognsselskabet fra 1928 at male alle vogne om til rød.

I 1937 blev farven helt rød. Ændringen hævdes i folkemunde at være forårsaget af byrådsvalget, hvor byen for første gang fik et ”rødt flertal”. Den egentlige årsag var dog som nævnt det grønne bælte på Søndre Boulevard.

Sporvogndriften blev indstillet den 1. juli 1952 – mens sporvogne forblev en del af gadebilledet i Århus og København helt frem til begyndelsen af 1970’erne.