Grønnegade

b0011872

Grønnegade set mod syd fra Vindegade i oktober 1956, da størstedelen af gadens østlige side var dømt til nedrivning (Foto: Herluf Lykke, Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Grønnegades historie går ikke så langt tilbage som mange af de andre gader i midtbyen. Gaden blev skabt i 1847 sammen med Kongensgade. Den var tænkt som en forbindelsesvej mellem Kongensgade og Vindegade, og derfor blev vejen ikke snorlige som Kongensgade, men vinkelbøjet.

Grønnegade er et godt, gammelt gadenavn, også selv om Grønnegade i Odense er af ”nyere dato”. De gamle byers Grønnegade lå gerne i byernes udkant, hvor land og by mødtes – og fortalte om en tid, hvor byerne endnu havde et vist landsbypræg.

I årene 1852-53 begyndte de første huse at vokse frem i Odenses Grønnegade, og gaden blev hurtigt sået til med småhuse, så gaden var nogenlunde fuldt bebygget omkring 1857. Der var typisk et forhus i en etage mod gaden og to etager mod gården – og det gav plads til to-tre familier. Mellem forhuse og baghuse blev ofte opført tværhuse i bindingsværk. Her var der plads til et vaskehus eller lignende.

Grønnegade var i begyndelsen ikke andet end en grusvej, men det gik ikke i længden. Allerede i 1853 blev byens sundhedskommission opfordret til at brolægge Grønnegade, da spildevandet blev stående på vejen og forpestede luften, så beboerne frygtede udbrud af kolera.

I 1887 blev Brandts Klædefabrik udvidet, og den nye fabrik kom til at dominere over de mange småhuse i kvarteret. Som tiden gik, blev småhusene typisk erstattet med større bygninger, og et par stykker af dem er endnu bevaret.

I midten af 1950’erne var der med bilismens vækst fokus på parkeringsmulighederne i bymidten. Det fik Grønnegade også at mærke. Helt i tidens ånd var der planer om at skabe en såkaldt parkeringsgade. Det skulle ske samtidig med, at Landbosparekassen byggede et nyt hovedsæde i Kongensgade 54, og det åbnede for en regulering af Grønnegade.

b0011867

Nye parkeringsmuligheder i Grønnegade 1962, set mod syd fra Vindegade. (Stadsarkivet)

Konsekvensen blev, at en række småhuse blev revet ned, så Grønnegade blev udvidet. Først måtte de 10 familier, der nu boede i husene, dog genhuses. Det indgik også i planerne, at der blev bygget en række nye etageejendomme. Den nye parkeringsgade kom til at løbe parallelt med Kongensgade, og der blev plads til et betydeligt antal parkerede biler. Gaden var ikke mindst et ønske fra forretningerne i Kongensgade, der savnede ordentlige muligheder ved varetransport og kundeparkering. Den nye Grønnegade blev i øvrigt lavet nogenlunde samtidig med, at der også blev lavet parkeringspladser mellem Kongensgade, Vindegade og Klostervej.

I 2012 blev Grønnegade igen renoveret. Denne gang blev parkeringen flyttet til et underjordisk parkeringsanlæg, og gaden – nu nærmere en plads – fik et springvand og et nyt udseende. Belægningen blev ændret til de karakteristiske gule Odense-klinker.