Gymnastikinspektør K.A. Knudsen

b0100677c

Spedsbjerg Skolen fik den 6. juli 1911 fornemt besøg. Kronprins Christian senere Christian den 10., kom på besøg i anledningen af en international kongres om legemlig opdragelse. Kongressen skulle se gymnastik på en almindelig dansk landsbyskole. Et hold på 17 drenge og 8 piger en gav opvisning på en halv time under ledelse af lærer Sørensen (Ubberud Lokalhistoriske Arkiv).

af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen

I juli 1911 stod Odense på den anden ende. Byen havde fået fint besøg og var for en stund centrum for en stor international kongres om legemlig opdragelse. Fra Norge, Sverige, England, Frankrig, Østrig-Ungarn, USA, Portugal, Chile og mange andre lande strømmede gymnastikpædagoger og -undervisere til Odense, der rettede ryggen og skød brystet frem. Det var meget sjældent, at en international kongres blev lagt i en by af Odenses målestok. Men Odense klarere skærene: ”Al den smukke kvindelige ungdom, byen ejer, havde klædt sig i lyse, festlige dragter og bød med smilende øjne gæsterne velkommen”, skrev Fyns Venstreblad. Og den tyrkiske repræsentant smilede ”igen med sine sorte stenkulsøjne og store, hvide tænder”. Og begejstret hviskede han angiveligt på tyrkisk: ”Å, hvilket herligt stof for legemlig opdragelse!”

Kronprins Christian, der var kongressens protektor, ankom til det flagsmykkede Odense med eksprestog lidt over middag. Fra banegården gik turen i biler til Spedsbjerg Skole, hvor gymnastikinspektør K.A. Knudsen holdt et kort foredrag om gymnastikkens udvikling i landsbyskolerne. Der var næppe nogen, der vidste mere om emnet end netop fynboen Knudsen, der i nogle år havde været tilsynsførende med gymnastik ved skolerne i Odense Amt, og derfor havde besøgt mange fynske skoler for at give råd og vejledning. Og der havde ifølge Knudsen været nok at tage fat på, da landsbyskolernes gymnastik sakkede bagud. Derfor viede Knudsen sit liv til uddannelse af gymnastiklærere.

Efter det oplysende foredrag viste skolebørnene fra Spedsbjerg forskellige gymnastiske øvelser, før kongen og resten af følget vendte tilbage til Odense, hvor nationernes flag smældede foran rådhuset. Kongressen bød også på gymnastikopvisning i Fyns Forsamlingshus, sejltur til Fruens Bøge og udflugter rundt på Fyn.

Selve kongressen blev holdt på rådhuset, hvor de ca. 220 anmeldte deltagere lyttede til det ene opbyggelige foredrag efter det andet med efterfølgende diskussioner. Kongressens hovedsprog var fransk, men den allestedsnærværende gymnastikinspektør Knudsen valgte at tale på dansk. Han havde siden 1904 været landets gymnastikinspektør og havde været en af bannerførerne i udviklingen af skolegymnastikken. Gymnastik havde som skolefag mødt mange udfordringer, men K.A. Knudsen kæmpede en brav kamp for at få faget fuldt accepteret. Det var blandt andet et stort problem, at der manglede kvalificerede lærere. I landsbyskolerne var undervisningen praktisk taget sat i stå, da enelærerne manglede en ordentlig baggrund for at undervise i faget, mens det stod lidt bedre til i byer som Odense, hvor løsningen var afdankede militære lærere. Til gengæld manglede de ofte en pædagogisk indsigt.

Knudsens oplæg handlede derfor om ”faglærere eller klasselærere i gymnastik”. Her talte han varmt for, at den gode gymnastiklærer både var en god fagmand, men også en god pædagog. Derfor måtte gymnastiklæreren ikke kun undervise i gymnastik. Det ville være alt for ensformigt og virke sløvende. Det kan vel næppe provokere nogen i dag, men i 1911 fremkaldte det livlig diskussion.