Haustrups Fabrikker

 

b0040297

Haustrups fabrik på Tolderlundsvej var udvidet mange gange, da dette billede af virksomhedens vognpark foran fabrikken blev taget i 1937. (Stadsarkivet)

 

Af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

Blikkenslagermester Alexander Wittenborg begyndte en måned inden udbruddet af 1. verdenskrig produktionen af blikdåser i Overgade. I begyndelsen kunne man her producere omkring 1.000 dåser om dagen, men efterspørgslen skulle hurtigt vise sig at være mange gange større, ikke mindst da der kom gang i eksport af mere eller mindre tvivlsom gullasch sydpå under verdenskrigen.

Den nye virksomhed fik i juni 1915 en ny værkfører til sin filial i Vestergade. Hans navn var N.J. Haustrup, og han blev hurtigt virksomhedens forgrundsfigur – også da man senere på året begyndte at bygge Blikvarefabrikken Activ ved Tolderlundsvej. Haustrup var født i Ringe, men voksede op på en mindre ejendom tæt på Hjallese. Her måtte han ligesom sine søskende i skoleårene hjælpe til i landbruget, der imidlertid ikke lokkede den unge knægt.

Skolegangen var heller ikke nogen dans på roser, men i 1906 kom han i lære som smedelærling på Emil Neckelmanns Maskinfabrik på Sdr. Boulevard, og så kom der hurtigt retning på karrieren. Efter udstået læretid var den unge Haustrup på valsen i Tyskland, hvor han var ansat på en fabrik, der fremstillede maskiner til produktion af blikemballage. Her lærte han meget og lagde samtidig penge til side, og efter hjemkomsten til Danmark gik der kun et par år, før han vendte tilbage til blikemballagen med ansættelsen ved Wittenborg.

Haustrup havde tidligt industriens sang i blodet. Trangen til vækst var udtalt. Han ville gerne lave smukke og gode dåser, men de skulle også være konkurrencedygtige og velegnede til deres formål, og samtidig skulle der være effektivitet i fremstillingsprocessen. Når det gav mening at indføre maskiner i produktionen, så gik man den vej.

Wittenborg begyndte snart en produktion af automater. Forinden havde han dog overladt tøjlerne inden for dåsefremstillingen til Haustrup, der først blev forretningsfører og snart medejer. Kort før Wittenborgs død i 1928 overtog Haustrup aktiemajoriteten i foretagendet og stod derefter reelt alene i spidsen frem til udgangen af 1963.

 

b0003211

Fabrikant N.J. Haustrup ca. 1945. (Foto: Ditlev Jensen, Stadsarkivet)

 

Da Haustrup i 1962 fejrede sin 70 års fødselsdag, udkom en erindringsbog med den karakteristiske titel: “Man skal gøre noget …” – og det havde Haustrup bestemt også gjort. Efter indgående overvejelser, men også uden frygt. Og produktionen af dåser var nu mellem 1.000 og 2.000 gange større, end da han blev ansat i 1915.

I 1957 købte Haustrup billedhuggeren C.J. Bonnesens bronzeskulptur ”Thors kamp mod jætterne” til opstilling uden for det kæmpemæssige bygningskompleks, der var under opbygning ved Næsbyvej, og symbolikken var tydelig. Haustrup havde selv trodset indvendinger, løbet en risiko og overvundet vanskeligheder.

Snart efter Haustrups tilbagetræden blev størstedelen af virksomheden solgt. Der produceres stadig dåser på Næsbyvej, nu under navnet Glud & Marstrand, og på Energivej står senere generationer af familien bag virksomheden Plus Pack, der laver aluminiums- og plastikemballager til et internationalt marked.