Hjemsted for adelsfolk og handelsbaroner

af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen

Torvegade set fra Overgade mod Albani Torv i 1962. I baggrunden ses Vægtergården og Albani Torv 4 (Stadsarkivet).

I foråret 2021 satte Fynsk Erhverv Albani Torv 4 til salg, da foreningen ønskede at flytte til Cortex Park. Gennem næsten 100 år har bygningen været hjemadresse for Fynsk Erhverv, men det er slut nu.

Albani Torv var førhen byens centrale torv og blev kun omtalt som Torvet. Det blev anlagt omkring 1580, da Odense var skueplads for en lenshyldningsfest. Kongen og fyrsterne i hertugdømmerne var blevet enig om en fordeling af magten, og det blev fejret på det nyanlagte torv.

I begyndelsen af 1600-årene var Albani Torv 4 ejet af flere adelsfamilier. I 1637 blev ejendommen f.eks. købt af Henrik Podebusk. Da han vendte tilbage til Danmark, slog han sig ned på Kørup Gods på Nordfyn. Her fik han i 1628 besøg af tre hofjunkere, der var udsendt af Christian 4. Kongen krævede en undskyldning af Podebusk, der havde sagt om kongens døtre med elskerinden Kirsten Munk, at de ”ikke var for frøkener at estimere”. Selv om Podebusk ikke var i kridthuset hos kongen, blev han af sine adelsfæller valgt til landkommissær. Efter hans død i 1658 blev Albani Torv 4 overtaget af sønnen Moritz Podebusk, og gården forblev i slægtens eje i mange år. Da huset blev ombygget i 1728, hed det i et dagbogsnotat: ”I Odense findes grev Podebusks prægtige gård, der nylig er opbygget…”.

Brandforsikringen fra 1761 fortæller, at bygningen mod torvet var en toetages bygning af egebindingsværk på 19 fag med en kvist. I gården var der enetages sidebygninger til begge sider.

I 1820’erne blev bygningen delt i Albani Torv 4 og 5, og ejer af nummer 4 blev amtmand Jens Benzon, kendt som stifter af Fyens Stifts Sparekasse. Siden kom ejendommen i familien von Scholtens eje og blev så kaldt Scholtens Gård. Den var længe privatbolig, men 1910-1915 rummede den Fyns Afholdshotel.

I 1927 blev huset købt af Odense Handelsstandsforening for 125.000 kr. Foreningen havde siden oprettelsen i 1862 holdt til på forskellige adresser, men var på jagt efter en centralt beliggende ejendom. Der var derfor i 1917 blevet etableret en byggefond, og efter et kort lejemål hos naboen i Industripalæet endte man altså med at købe Albani Torv 4. Ejendommen blev hurtigt restaureret, og den 3. november 1928 blev bygningen indviet som handelsstandsforeningens nye domicil.

Udsigt over Albani Torv fra Skt. Knuds Kirke. Albani Torv 4 kan svagt anes mellem Industripalæet og Vægtergården (Stadsarkivet).

Det gamle hus var dog dyrt at vedligeholde, og flere gange diskuterede foreningens medlemmer et salg. I begyndelsen af 1970’erne var det et tilbagevendende tema. Blandt dem, der tog aktiv del i debatten, var konsul Hans Muus, der talte for at beholde huset. Han sagde blandt andet: ”Det er ikke vore penge, der står i denne bygning. Det er vore forfædres … Huset på Albani Torv er den talerstol, hvorfra handelen i Odense skal øve sin indflydelse på byen og dens udvikling”.

I længden gik det dog ikke. Handelsstandsforeningen skiftede navn til Fynsk Erhverv. Albani Torv 4 er solgt, og nye ejere er klar til at tage over.