I. Vilhelm Werner

b0017305
I. Vilhelm Werner ca. 1950 (Stadsarkivet).

af Claus Thøgersen

Ignatius Vilhelm Werner, Odenses første socialdemokratiske borgmester og en lokal legende i fagbevægelsen, blev født den 8.9.1881 ved Thisted, som søn af proprietær Vilhelm Werner. Her på gården “Idasminde” prægedes hans barndom af bondehåndværket, indtil han var ni år, hvor gården ramtes af kvægtuberkulose, hele besætningen måtte slås ned, og familien mistede gården.

Som 14-årig kom I. Vilhelm Werner i lære som maskinarbejder, først i Thisted, senere hos H.P. Jensen & Co. i Århus. Han blev udlært – og afskediget – i 1902 og meldte sig straks ind i Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund. I håb om arbejde ved jernbaneanlæggelsen rejste han til Odense, hvor han fandt arbejde ved Allerups nye Maskinfabrik. Her blev han tillidsmand, og i 1905 blev han formand for den lokale afdeling af Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund.

I 1917 indvalgtes han i byrådet, og i løbet af 1920’erne slog han sin position fast som smedeformand og politiker. Det var en tid med stærk vækst i indflydelse for fagforeningerne og Socialdemokratiet, og i Odense skyldtes dette ikke mindst Werners evner som leder og forhandler. Blandt hans modparter, arbejdsgiverne, fik han et omdømme som en dygtig forhandler, der også var i stand til samarbejde. Ved byrådsvalget i 1937 erobrede han byen for Socialdemokratiet. Odense havde indtil da været en af de ganske få større danske byer, som partiet endnu ikke havde borgmesterposten i.

Under besættelsen 1940-45 var Werner som borgmester naturligt nok udsat for mange konflikter med den tyske besættelsesmagt. Særligt den eksplosive situation i august 1943 var en prøvelse. Det var især i disse år, at han vandt sit ry som en legendarisk borgmester, som praktisk talt hele byen bakkede op om. Derfor kunne han, trods de svære år med samarbejdspolitik, fortsætte ukompromitteret i stillingen efter befrielsen.

Ved valget i 1954 var han fyldt 70 og skulle ifølge reglerne gå af. Men for Werner gjorde man en undtagelse. Han havde stået i spidsen for arbejdet med rådhusudvidelsen, og fik med en ny fireårsperiode også lov til at være med til at indvie nybyggeriet. Det skete på H.C. Andersens fødselsdag, den 2. april 1955.

I slutningen af 1940’erne havde Werner en længere sygdomsperiode, men han var en markant person i byens liv også efter sin afgang som borgmester den 31.3.1958.

Werner døde den 26. marts 1968, 86 år gammel. Ved 50-års dagen for hans tiltræden som borgmester skrev redaktør ved Fyens Stiftstidende Knud Secher om ham: ”Hans menneskelige og karaktermæssige egenskaber var enestående. Han skabte tillid omkring sig, og han havde i blodet den flair og situationsfornemmelse, som er det vigtigste af alt for en politiker.”