Indførelsen af P-skiver

 

b0054084

: Lederen af politiets færdselsafdeling, politiassistent C. Thaarup, viser en håndfuld af de nye parkeringsskiver med reklamer (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

 

 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

Den 1. november 1967 indførte politiet i Odense bestemmelse om anvendelse af parkeringsskiver på bestemte parkeringspladser i bymidten, og Odense var dermed den første danske by, der indførte systemet.

Baggrunden for nyordningen var en skrigende mangel på parkeringspladser – og de pladser, der var, blev ofte brugt til langtidsparkering, således at bilister, der havde kortvarige ærinder i bymidten, kun med yderste besvær kunne finde en plads og ofte måtte cirkulere i længere tid mellem forskellige parkeringspladser.

Det var Odenses politimester, Jens Lønborg, der ved premieren blev tillagt æren for at have indført p-skiverne her i byen. Inspirationen var hentet uden for landets grænser. Bilejernes organisation, Forenede Danske Motorejere, sendte gratis p-skiver ud til sine medlemmer – og for en sikkerheds skyld lagde man to skiver i hvert brev, så naboen – der måske ikke var medlem af FDM – også kunne få sig en skive. Men derudover benyttede en lang række odenseanske firmaer lejligheden til at lave p-skiver med reklamepåtryk.

I de allerførste dage med den nye parkeringsordning holdt politiet lav profil. De nøjedes med at sætte gule sedler under vinduesviskerne hos de formastelige, der havde undladt at bruge p-skive. Den 1. november 1967 var der således omkring 500 bilister, der fik sig en gul seddel, og det var jo forholdsvis fredeligt. Nyordningen var utvivlsomt med til at skaffe bedre plads til dem, der kun havde et hurtigt ærinde at forrette, og den var efter avisens reportager at dømme utvivlsomt populær, da den blev indført. Måske tog det toppen af glæden, da politiet kort efter begyndte med bøderne.

Nogle år senere kom der et særligt korps af parkeringsvagter, som ikke altid var lige populære. Men på længere sigt slog ordningen med tidsbegrænset, kontrollerbar parkering an i hele landet.