Fra børnehjem til skole

b0020040

Bolbro Børnehjem ved den nuværende Rømersvej blev taget i brug i januar 1908 (foto: Birgit Freisleben, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Da det tidligere seminarium på Rømersvej i Bolbro lukkede, flyttede Sct. Albani Skole ind i bygningerne, der oprindeligt blev opført som børnehjem.

Sidst i 1800-tallet kom der øget fokus på sociale forhold, og opmærksomheden rettede sig også mod børnene. De fattige, forsømte og forældreløse børn blev ofte anbragt i familiepleje, så man undgik, at de strejfede om i gaderne og tiggede. Man kunne måske endda sikre dem et værdigt voksenliv gennem opdragelse og uddannelse.

Men der var brug for flere tiltag, og i 1879 oprettede Odense en opdragelsesanstalt i den ene fløj på fattiggården. Anstalten fungerede i næsten 20 år, før man begyndte at sætte spørgsmålstegn ved den tætte forbindelse til fattiggården. En ny fattiglov af 1891 lagde også vægt på, at børn ikke blev opdraget sammen med fattiglemmer, og selv om børnene i Odense var separeret fra fattiglemmerne, begyndte man at se sig om efter alternativer.

Da blandt andet flere fattige mødre nødigt så deres børn anbragt på opdragelsesanstalten, skiftede anstalten i første omgang navn til børnehjem. Men det løste jo ikke rigtigt problemet, og derfor tog byrådet på ny spørgsmålet om en flytning af børnehjemmet op til overvejelse. Det blev en langvarig drøftelse, der strakte sig over 12 år – fra 1894 til 1906.

I 1902 havnede børnehjemsspørgsmålet i et særligt udvalg, som udelukkende drøftede denne sag, og efter to års arbejde kom udvalget i 1904 med en indstilling om at fremme sagen snarest, men byrådet fulgte den ikke. Et nyt udvalg blev nedsat i 1905, men heller ikke denne gang førte det til noget. Tredje gang var lykkens gang, og den 6. juli 1906 sagde byrådet god for at bygge et nyt børnehjem i Bolbro.

Planen var, at børnehjemmet skulle ligge frit uden for byen – i landlige omgivelser – så var børnene ”gemt” godt af vejen og forstyrrede ikke livet i byen. Det gav mulighed for, at børnehjemmet fik et lille stykke jord, hvor man kunne have lidt landbrug. Bolbro blev udpeget som stedet for det nye børnehjem. Det lå tilpas langt væk.

Bolbro blev indlemmet i Odense Kommune i 1901, og indbyggerne ønskede sig en ny skolebygning – derfor blev børnehjem og skole tænkt sammen. Undervejs kom sindene dog i kog, og under en byrådsdebat forklarede borgmesteren, at børnene på børnehjemmet jo var anderledes end andre børn. De var vanskelige og svagt begavede, og derfor var det måske ikke hensigtsmæssigt at lade dem gå i skole med ”almindelige” børn.

Trods skepsis slog byens nye børnehjem og fællesskolen dørene op i juni 1908. Hjemmet bestod af to rødstensbygninger, der var indrettet, så der var plads til ca. 70-80 børn. Desuden var der bolig for bestyreren, lærere og lærerinder.

Bolbrokvarteret oplevede i årene, der fulgte, en voldsom vækst, og allerede fra 1916 blev børnehjemsbørnene sendt til undervisning i den nye Bolbro Skole på den nuværende Stadionvej.

Børnehjemmet flyttede i 1973, og bygningen blev udelukkende seminarium.