Jødedeportationen 1943

b0000090 (3)
Fynske jøder samlet i skolegården ved Vestre Skole inden deportationen til koncentrationslejr, 2. oktober 1943. Billedet er taget af familien Lorentzen fra dens lejlighed på Vandværksvej 10 (Foto: Wiibroe-Lorentzen, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær 

Den 2. oktober 1943 blev jøder overalt i Danmark arresteret. Mange jøder var dog blevet advaret, og derfor nåede de fleste at flygte til Sverige. Men 470 personer blev sendt til kz-lejren Theresienstadt.

Før aktionen boede der ca. 240 jøder på Fyn. Mange havde slået rødder her for længe siden og var blevet danske med jødisk tro. Andre var tilflyttere, som blot havde boet i Danmark i få år. Det var gerne unge – også mindreårige – mandlige indvandrere fra Tyskland og Østrig, der var i gang med at tage en uddannelse inden for landbruget. Mange var kommet gennem organisationen Jugend Aliyah, der skulle gøre det muligt for jøder at rejse videre til det engelske protektorat Palæstina. De var nu strandet i Danmark på grund af den tyske besættelse.

Herbert Kain var en af de tyske jøder, der var kommet til Fyn sidst i 1930’erne. Han boede i Skalbjerg og har fortalt om jødeaktionen: ”Kl. 5 om morgenen den 2. oktober holdt der en tysk bil i gården uden for mit værelse, bemandet med tre tyskere og en dansker. Jeg vidste, hvad der kom imod mig, og derfor sprang jeg ud ad vinduet og løb ud på marken. Tyskerne råbte til mig, at de ville skyde min husbond, hvis jeg ikke straks kom tilbage. På den måde blev jeg fanget … Jeg fik under bevogtning lov til på 10 minutter at pakke de mest nødvendige ting sammen, og derefter kom jeg op på den presenningdækkede lastbil, hvor min ven og kammerat allerede sad … Vi blev kørt til Vestre Skole i Odense, og der var allerede en ordentlig forsamling dels af indvandrede flygtninge, dels af bosiddende danske jøder fra store dele af Fyn”.

Foruden Herbert Kain blev yderligere 60 fynske jøder taget af tyskerne om morgenen den 2. oktober. De blev i løbet af morgenen samlet på Vestre Skole, og allerede samme dag blev de i tildækkede lastbiler kørt til Kolding. Efter nogle timers ophold i en kælder på Koldinghus blev de om natten mellem den 2. og 3. oktober transporteret til Kolding Godsbanegård, hvor der holdt et tog med fire godsvogne og ventede på dem. Der blev stuvet 30 personer af begge køn ind i hver godsvogn, som kun var forsynet med en spand, hvor passagererne kunne forrette deres nødtørft. Turen tog seks lange dage. Det var strabadserende rejse, der også førte til, at en ung kvinde aborterede.

I Theresienstadt levede fangerne under kummerlige forhold. Én odenseansk jøde mistede livet i lejren, nemlig landsretssagfører Axel Metz fra Hjallesevej. Men de danske jøder var trods alt langt heldigere stillet end resten af Europas jøder, hvoraf millioner havnede i nazisternes udryddelseslejre. Historikere og politikere diskuterer ikke desto mindre stadig samarbejdspolitikken, som var med til at redde mange danske jøders liv.