Kasernen under besættelsen

b0015885d
Tyske soldater forlader Odense – her i Slotsgade – maj 1945 (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Den første større gruppe tyskere kom til Odense den 16. april 1940. Det var en fortrop på 45 mænd, der kom fra Lübeck. De blev indkvarteret på kasernen, mens de ca. 70 kvinder, der fulgte med, blev indkvarteret på Missionshotellet. Kvinderne var beskæftiget med telefontjeneste, aflytning og forskelligt kontorarbejde.

En af soldaterne i fortroppen var Franz Eitel, der i Odensebogen 2009 fortalte om tyskernes ankomst til Odense og til kasernen, hvor man netop havde sørget over seks faldne ved kampene i Sønderjylland den 9. april: ”På kasernen havde jeg et enkeltværelse. I de første uger spiste vi med de danske soldater. Om morgenen fik vi havregrød – det kendte vi overhovedet ikke! Det forløb helt uden problemer, at vi både var tyske og danske soldater på kasernen. Der var en fordragelig tone mellem de to nationaliteters soldater”.

Først den 18. maj kom værnemagtssoldater til Odense og hejste det tyske rigsflag over kasernen. De danske soldater flyttede nu ud. En tysk bataljon fik kvarter på kasernen. Den bestod mest af unge rekrutter, mens officererne var ældre mænd, som havde været soldater under 1. verdenskrig. Eitel fortæller også, at da det begyndte at gå dårligt på krigsfronten for Tyskland, etablerede tyskerne en støjsender på kasernen, så danskerne ikke så let kunne høre nyheder over BBC.

En af de første større sabotager i Odense ramte eksercerhuset ved kasernen på valgdagen 23. marts og blev udført af en odenseansk modstandsgruppe. Eksercerhuset rummede mange af værnemagtens militærkøretøjer og udbrændte totalt. Det generede selvfølgelig tyskerne, men aktionen havde nok mest symbolsk betydning som understregning af, at samarbejdspolitikken hurtigt kunne komme under pres.

Under augustoprøret i 1943 tog tyske soldater fanger i forbindelse med optøjerne i byens gader. Flere blev ført til kasernen og udsat for tortur, og da billeder af lemlæstede og senere løsladte torturerede begyndte at cirkulere i byen, bidrog det kun til yderligere ophidselse. Da tyskerne den 29. august indførte undtagelsestilstand, tog man også på Fyn gidsler og internerede dem først på Vestre Skole og derefter på kasernen. Her foretog tyskerne skinhenrettelser. Fangerne blev ført ud af cellerne enkeltvis, hvorefter der hørtes skudsalver, så de, der sad tilbage, troede, at en af de andre var blevet skudt.

På befrielsesdagen den 5. maj 1945 kørte to medlemmer af modstandsbevægelsens Fynsledelse præcis kl. 8.00 ind på kasernen. Her havde de en samtale med den tyske kommandant, der lovede at holde sine soldater inde på kasernens område. Tyskerne skulle ifølge kapitulationserklæringen overgive sig til britiske eller amerikanske styrker. Det skete få dage efter, da engelsk militær arriverede. Den 25. juli 1945 blev Odense Kaserne genindviet ved en højtidelighed efter omfattende renovering.