Kirkens Korshærs Børnehave

B0055819d

Kirkens Korshærs Børnehave indviede i 1962 sine nye lokaler i Nørrevænget 15-17. Forældre gav to nye cykler til børnehaven, og der var kø for at få lov til at prøve dem (Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I oktober 1962 holdt Kirkens Korshærs krisebørnehave og -fritidshjem officiel flyttedag fra de trange og uegnede lokaler i Cementenborg i Ejlskovgade 11 og til en stor murermestervilla i Nørrevænget, som kommunen havde lejet af mejeriejer Kyed, Mejerigården. Efter at have fristet en tilværelse på skyggesiden i husvildebarakken, kunne folkene bag institutionen nu glæde sig over at have fået rum, lys og luft.

Formanden for børnehaven, Helene Madsen, nævnte i et lille tilbageblik, hvordan den første spire til børnehaven og fritidshjemmet var lagt i 1939, da Kirkens Korshær i en barak i Langelandsgade oprettede en fritidsklub og fik nogle børn anbragt i den nærliggende børnehave. Under krigen opstod en livlig debat om børnehavebehovet i Nørrebrokvarteret, og Korshæren flyttede til en lejlighed i Cementenborg, der var byens store husvildebarak og rummede ca. 140 børn. Fritidshjemmets leder blev fra 1945 Tove Nielsen, og hun måtte i det barske miljø på Cementenborg ofte optræde som mægler i husspektakler og som vejleder for de sammenstuvede familier.

Børnehavens forhold i Cementenborg hørte til landets ringeste, og derfor vakte de nye lyse omgivelser i villaen ifølge avisen stor glæde hos børn og voksne – og glæden hos børnene blev endnu større, da forældrene havde skrabet sammen, så man kunne forære to splinternye cykler til institutionen – der var ”en tohjulet for viderekomne udi cykling og en trehjulet til mere erfarne”, som Stiftstidende skrev.

Villaen i Nørrevænget, der i sin tid havde tilhørt entreprenør Østlund, var blevet omdannet til en moderne børnehave, hvor børnene kunne inddeles i tre aldersgrupper, idet der var indrettet fire stuer, køkken, garderobe og vaskerum. Alt inventar var nyt, og børnene havde også en legeplads, hvor de kunne tumle sig og lege i sandkassen.

Blandt talerne ved indvielsen i 1962 var folketings- og byrådsmedlem Poul Søgaard, der glædede sig over den nye børnehave, som også gjorde det nemmere at få fjernet en af Odenses mørke pletter – Cementenborg. Der var plads til i alt 44 børn, og man havde naturligvis flyttet alle børn fra den tidligere institution i Ejlskovsgade med. Siden 1948 havde institutionen været selvejende, men den var alligevel – som andre børnehaver og fritidshjem i byen – med i kommunens almindelige pladsanvisning.

Institutionen blev ved med at fungere som en selvejende institution i mange år, lige indtil den i 1982 blev overtaget af Odense Kommune og blev omdøbt til Solsikken. På det tidspunkt så Kirkens Korshær sig ikke længere i stand til at drive børnehave og fritidshjem i Odense, og Korshæren besluttede helt at indstille disse aktiviteter i byen. I 1985 udløb lejemålet på villaen, og da indretningen ikke længere var tidssvarende, blev fritidshjemmets tilbageværende børn flyttet til skolefritidsordningen ved Risingskolen, mens børnehaven blev flyttet til Ridderhatten, hvor der var opført en ny institution.