Klippet, mens hun var bevidstløs

b0017135 (1)
Under augustoprøret i 1943 blev flere såkaldte tyskerpiger overfaldet, fik deres hår klippet af og blev klædt af til spot spe. Her væltes en tyskerpige omkuld i en af byens parker (Stadsarkivet).

af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen

Tyskerpiger og krigsbørn var i mange år et tabu. Men det er ingen uvæsentlig historie. Historieprofessor Annette Warring har anslået, at omkring 50.000 kvinder havde intime forhold til soldater fra besættelsesmagten, og det kom der mindst 5.579 dansk-tyske krigsbørn ud af. Det er det officielt registrerede tal. Men ifølge professoren er antallet nærmere det dobbelte, da mange kvinder hemmeligholdt faderens identitet. I Odense kan man af socialstatistikken se, at kommunen betalte bidrag til omkring 35 børn, der havde en tysk soldat som far – og i 1946 var der i øvrigt også fire børn af engelske soldater.

De danske piger mødte gerne de tyske soldater tilfældigt. Det kunne være på en bar, i toget, i parken eller lignende. Når man viste sig offentligt med en af besættelsesmagtens soldater, blev det set som en indirekte accept af besættelsen, og derfor blev tyskerpigerne fra begyndelsen af krigsårene mødt med foragt. Allerede inden der var gået en måned fra den 9. april 1940, var der indrapporteret mange sammenstød, foranlediget af kontakten mellem danske piger og tyske soldater.

Augustoprøret i 1943 begyndte som et opgør med de tyske soldater i gaderne, men det blev hurtigt også til en forfølgelse af tyskerpigerne – en udvikling, som kendes fra mange steder i Europa.

Hvor mange tyskerpiger, der blev klippet under augustoprøret, er usikkert. I politimaterialet kan spores 10 kvinder, men tallet er nok nærmere det dobbelte. Hårdest gik det for sig den 18. og 19. august, efter at bevæbnede tyske soldater havde været meget synlige i gadebilledet. Det ville være selvmord at angribe soldaterne, og derfor blev blikket rettet mod tyskerpigerne og andre, der kom sammen med tyskere.

De fleste overfald på tyskerpiger skete ved højlys dag. Gerne ved pigens arbejdsplads eller uden for hendes hjem. Det gik somme tider voldsomt for sig. I tre tilfælde blev odenseanske kvinder efterfølgende indlagt på sygehuset. Men heller ikke her var de i sikkerhed. En 18-årig kvinde, der lå på sygehuset, blev om aftenen den 18. august overfaldet, banket og klippet.

Et andet overfald begyndte med, at en tyskerpige om eftermiddagen den 18. august blev forulempet ved sit hjem. Senere blev der kastet sten gennem ruderne og døren slået ind, hvorefter omkring 25 personer trængte ind i lejligheden. Den unge kvinde blev grebet af panik og flygtede ud på et halvtag. Men de unge mænd fulgte efter hende og kastede hende ned, så hun kom slemt til skade og besvimede. Mens hun lå bevidstløs, blev hun klippet og mishandlet, og hendes tøj blev ødelagt. Hun måtte efterfølgende opholde sig en uge på sygehuset.

Det er svært at afgøre, i hvilket omfang dansk politi greb ind og beskyttede tyskerpigerne mod overgreb. Der er enkelte eksempler på, at politiet spredte opløb til klipninger, men som regel fik politiet ikke forpurret overfaldene i tide. I realiteten var det en uoverkommelig opgave – og måske savnede man også viljen til at gribe ind?