Kongensgade

b0000363

Sporvogn i Kongensgade ved hjørnet af Vindegade, september 1911. Denne første linje kørte mellem banegården og Sdr. Boulevard. (Stadsarkivet)

af Johnny Wøllekær

Kongensgade er en af midtbyens nyere gader. Den blev anlagt omkring 1850, og initiativtageren var landmåler og kammerråd T.Ø. Hillerup, der ejede Bramstrup ved Nr. Lyndelse. Han havde fået den tanke, at Odense skulle have en ny gade i byens nordvestlige udkant. Derfor købte han et par ejendomme på nordsiden af Vestergade med deres tilhørende haveareal, der strakte sig så langt mod nord som til Vindegade.

Her blev anlagt en ny og bred, fuldkommen snorlige gade, der adskilte sig fra de smalle og snoede gader, som ellers prægede den middelalderlige bykerne. Gaden var tænkt som en ny Vestergade, en del af byens bedste forretningsstrøg.

Byrådet støttede vejens anlæggelse med brolægning og vandledning – og så blev alle nybyggere fritaget for at betale ejendomsskat i 10 år. I 1851 fik gaden sit nye navn, Kongensgade, vistnok til minde om den nyligt afdøde kong Christian VIII.

De første huse i Kongensgade var indrettet til beboelse, men mod 1800-tallets slutning fik gaden stadig mere karakter af handelsgade. Masser af specialbutikker holdt efterhånden til i gaden, og forbrugsfesten efter 2. verdenskrig kunne også aflæses på de lange bilkøer, som kom til at præge gaden.

b0007715

Kongensgade set mod nord fra krydset Vestergade/Mageløs, d. 30/7 1969. På dette tidspunkt har gaden stadig asfaltbelægning. (Stadsarkivet)

Allerede i 1960’erne blev Kongensgade forsøgsvis omdannet til gågade i en kort periode, men forsøget mødte modstand fra de handlende, og Kongensgade kom ikke med i den første bølge af gågader i 1969.

Først 15 år senere blev Kongensgade gågade på strækningen fra Vestergade til Vindegade. Og i 2002 blev også den sidste bid af gaden, den nordlige ende, omdannet til gågade. I den anledning opsattes skulpturen Hermes på stedet.