Korsløkke Optagelseshjem

B0014910d

Flaget hejses i maj 1939, hvor Korsløkke Optagelseshjem blev indviet (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Den 20. maj 1939 vajede flaget over Ejby lidt uden for Odense. Kommunens nye optagelseshjem, Korsløkke, stod færdigt og var klar til indvielse. Hjemmet var indrettet i den tidligere kommuneskole i Vor Frue Landsogn, der i 1936 var blevet en del af Odense. Bygningen var blevet overflødig, da Korsløkkeskolen blev indviet. Den blev derfor givet til socialudvalget, der lod den gamle forfaldne og forsømte skole byggede om. Der blev moderniseret og bygget lidt til.

Korsløkke Optagelseshjem afløste et tidligere optagelseshjem Haugstedgård på Hunderupvej 130, der var blevet oprettet i 1935. Men pladsen her blev snart alt for trang. Det nye optagelseshjem havde plads til i alt 42 børn i alderen 3-14 år, og det modtog både drenge og piger. I sin tale ved indvielsen slog borgmester I. Vilh. Werner fast, at det var et optagelseshjem og ikke et børnehjem. Det var et sted, hvor børnene kom midlertidigt, når de ikke kunne være i deres rigtige hjem på grund af moderens sygdom eller lignende årsager. Hjemmet sørgede for, at de små ikke skulle gå for lud og koldt vand, fordi der var ulykkelige forhold i familien. Børnene skulle kun være der i kort tid, og det skulle være et sted, der så meget som muligt dannede en ”erstatning for hjemmet hos far og mor”. Der var ikke et sted for ”vanartede børn”, som avisen kaldte dem. De blev ikke anbragt på Korsløkke Optagelseshjem på Ejbygade 32.

I pressen blev den nye institution rost til skyerne. Der var køkken og opholdsrum, og børnene var fordelt på fire sovesale. Der hørte også en stor have med græsplæne og legeplads til hjemmet.

I begyndelsen af 1970’erne blev Ejbygade udvidet, da adgangsvejene til blandt andet Vollsmose skulle gøres bedre. Ejbygade blev til en firsporet vej, og en lille snes ejendomme på den østlige side af vejen blev revet ned. Blandt de dødsdømte huse var også Korsløkke Optagelseshjem. Det var først tanken at bygge nyt, men planerne nåede ikke at blive ført ud i livet, før huset blev revet ned. Der måtte findes et midlertidigt sted at bo, og den 15. marts 1973 flyttede Korsløkke Børnehjem, som stedet nu blev kaldt, til fire almindelige rækkehuse i Vollsmose. Der boede 14 børn på børnehjemmet, fordelt på tre rækkehuse i Bøgeparken. Det fjerde og sidste hus blev brugt som administrationshus.

Planerne om at bygge nyt var endnu ikke opgivet, men man ville dog se tiden lidt an og se, hvordan det fungerede med rækkehusene. Erik Svendsen, der var forstander 1953-85, har fortalt: ”Det viste sig at være en ideel form for institution, så det nye børnehjem blev aldrig bygget”.