Kostalden

B0054066d

Håndboldkamp i 1956 i Kostalden mellem Tarup og Svendborg. Her er det John Truelsen, Tarup, i hopskud (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Bygningen, der kaldtes Kostalden, lå på den gamle dyrskueplads ved Middelfartvej, dér hvor Lavsensvænget ligger i dag. Bygningen var i en årrække Odense håndboldhal nr. 1, og det mærkelige navn vækker ofte undring. Historien fører os tilbage til efterkrigsårene. I flere år havde håndboldspillerne holdt til i blandt andet Fyens Forum, men det var ikke uden problemer, og det gav næring til ønsket om en håndboldhal. Kommunen bakkede ideen op, lovede en byggegrund og stillede også økonomisk hjælp i udsigt. Men alligevel trak sagen ud.

I 1949-50 kom der dog uventet hjælp, da den gamle udstillingsbygning på dyrskuepladsen brændte. Et byggestop forhindrede, at landboforeningerne straks fik rejst en ny bygning, og det gav Fyns Håndbold Forbund tid til at kontakte landboforeningerne i november 1951. Landboforeningerne ville først bygge en “nøgen” hal uden udenomsfaciliteter såsom omklædningsrum, bad og lignende, men ved Odense Kommunes mellemkomst fik håndboldforbundet ændret planerne. Hallen blev nu bygget med tilskuerpladser langs den ene side og i hallens ender, så i alt 1.000 kunne stuves sammen omkring banen. Der var omklædnings- og baderum.

Da der i begyndelsen af juli 1952 var dyrskue, blev den nye kombinerede udstillings- og sportshal taget i brug til en industriudstilling med titlen “Varer for hjem og bedrift”. Og søndag den 28. september 1952 blev hallen ved det nuværende Lavsenvænget i Bolbro indviet som sportshal med faneindmarch. Odense havde fået sin første håndboldhal – der i folkemunde blev kendt som Kostalden.

Landboforeningerne brugte hallen til udstillinger i forbindelse med dyrskuer – dog ikke af levende kreaturer, som nogen fejlagtigt har troet. I den lyse hal fik 14 odenseanske idrætsforeninger mulighed for at boltre sig. Med kommunens økonomiske hjælp kunne håndbolden disponere over hallen i 10 af årets 12 måneder. Kostalden var midtpunkt for byens håndboldliv, indtil Odense Idrætshal blev indviet i 1967.