Et motionseventyr

b0029053

Uden drikke går det ikke – udskænkning af vand og energidrik midtvejs i Eventyrløbet den 8. maj 1986 (foto: Jens Baagøe, Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Bag Eventyrløbet stod fra begyndelsen i 1978 Odense Gymnastikforening, der havde fået en selvstændig motionsafdeling, som drømte om et odenseansk modsvar til Københavns Eremitageløb (fra 1969) og Marselisløbet i Aarhus (fra 1972). Eventyrløbet er et typisk barn af 1970’erne, da danskerne fik en øget bevidsthed om motionens betydning for et sundt liv og i stort omfang også begyndte at dyrke motion uden om det traditionelle foreningsliv. Men også i foreningerne greb man den nye “grønne bølge”.

Da løbsdagen nærmede sig, skrev Fyens Stiftstidende: ”Kondifeberen breder sig med en sådan hast, at det minder om en hel epidemi. Odenses skov- og stianlæg er efterhånden okkuperet af energistruttende ”kondister”, så agtværdige borgere er ved at blive løbet over ende”.

Løbet på stierne omkring Ryds Å og Stavis Å i Odenses nordvestkvarter blev fra begyndelsen en eventyrlig succes. Det blev en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor unge og gamle, folk med barnevogne og klapvogne, store og små, deltager på lige fod med toptrænede løbere. Alle kraftigt hjulpet af heppende tilskuere og en hærskare af hjemmeværnsfolk, politi, Røde Kors-folk, fysioterapeuter og andre frivillige hjælpere, der skaffer æbler, saftevand og andet i målområdet ved Idrætshallen.

Det første år deltog 1.368 løbere i Eventyrløbet, og i mange år var deltagelsen støt stigende. Siden 1994 er der blevet løbet både på en 10 km og en 5 km rute, da deltagerantallet da var vokset så meget, at der ikke var plads til flere løbere på åstierne. Den nye 5 km-rute blev derfor lagt i Åløkkeskoven. Den nye 5 km lokkede flere og nye løbere ud på stierne. Det toppede i 1997 – da løbet havde 20 års jubilæum. Allerede to uger før løbsdagen måtte OGF lukke for flere tilmeldinger, da over 20.000 mennesker var tilmeldt, og løbsledelsen ikke turde tage ansvaret for flere løbere på stierne. 16.656 motionister gennemførte løbet det år, og Eventyrløbet overgik for en stund Eremitageløbet som Danmarks største motionsløb.

Mod slutningen af det 20. århundrede stillede nye pensionister krav om en aktiv alderdom og motionerede på livet løs. Den mest omtalte deltager i Eventyrløbet gennem tiderne var derfor heller ikke en ”vinder”, men en pensionist, nemlig Johanne Rasmussen. Da hun i 1989 deltog i sit sidste Eventyrløb – det niende i træk – var hun fyldt 89 år. Hun fuldførte – og cyklede bagefter hjem! Johanne Rasmussen blev i øvrigt som den eneste noteret for en tid over 3 timer – det kunne lade sig gøre, da hun fik lov at starte før alle andre, så kunne de passere hende, og hun kunne mærke atmosfæren fra løbet.

I dag er Eventyrløbet en folkefest, hvor mange af byens virksomheder, fagforeninger og andre deltager. Der rejses telte og tændes grill, der er underholdning, og folk hygger sig. Eventyrløbet er det største, men langtfra det eneste motionsløb i Odense.