Kampen om øllet

 

Øl nok på Fyn b.jpg

Annonce i Fyens Stiftstidende 1. juli 1930 – både Albani og Bryggeriet Odense var ramt af konkurrencen fra de store københavnske bryggerier og appellerede til de lokalpatriotiske fynboer (Stadsarkivet).

 

Fri Fyn for fremmed øl

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

Konkurrencen mellem de store bryggerier om sport og musik er ofte intens. Sådan har det langtfra altid været.

I 1859, da Albani Bryggeri blev grundlagt, var forholdene anderledes venskabelige. Bryggeriets første leder, Theodor Schiøtz, kom til Odense direkte fra Carlsberg, og da produktionen i Tværgade skulle i gang, overlod brygger J.C. Jacobsen på Carlsberg 100 tønder malt til sin tidligere ansatte, så Odensebryggeriet ikke var henvist til at skulle bruge alt for frisk malt i produktionen. Jacobsen ville gerne hjælpe produktionen af godt bajerskøl på vej, og bag det lå den kendsgerning, at der endnu ikke var nogen særlig konkurrence på bajerskølmarkedet i provinsen. Også i de følgende år var brygger Jacobsen rede med gode råd til Schiøtz.

Konkurrence fra København spillede ingen rolle for Albani i de første mange år, og selv om Bryggeriet Odense kom til som lokal konkurrent i 1874, blev Albanibryggeriet i 1880 kaldt for Danmarks fordelagtigste aktieforetagende. Der var med andre ord solide overskud.

Men efter år 1900 vendte billedet. I 1901 anlagde Carlsberg et tapperi i Odense. Alle skulle nu smage øllet fra det store hovedstadsbryggeri. Et forsøg på en landsdækkende fusion kuldsejlede få år senere, og i de kommende årtier blev konkurrencen fra København gradvis mere følelig. Albani overtog i 1905 Slotsbryggeriet i Nørregade og begyndte langsomt, men sikkert at opsluge også andre fynske bryggerier. I mellemkrigstiden var man imidlertid trængt, da de store københavnske bryggerier havde konkurrencemæssige fordele, f.eks. ved køb af flasker, og omkring 1930 annoncerede de fynske bryggerier derfor gerne med et budskab, der skulle vække lokalpatriotismen: ”Vi har øl nok her på Fyn”. Ja, Albani prøvede også at etablere sig med et depot i København, men i 1933-34 blev en fusion af Albani og Bryggeriet Odense presset igennem af Fyens Disconto Kasse med Albani som det fortsættende selskab.

I efterkrigstiden fortsatte den stærke konkurrence med Carlsberg og Tuborg, og det var på denne baggrund, at Albani i 1956 besluttede at oprette en almennyttig fond, Albani Fonden, der skulle give tilskud til gode formål. Den slags havde hovedstadsbryggerierne haft længe, og selv om fonden var almennyttig, var det tydeligt, at man forsøgte at sprede uddelingerne over det område, hvor bryggeriet først og fremmest solgte sine produkter. Imagepleje hedder det vist.

Albani opslugte stadig fynske bryggerier, f.eks. i Svendborg og Nyborg, og reklamerede da også med ”Fri Fyn for fremmed øl”, men til sidst kom pilen til at pege på Albani selv, og i 2000 blev bryggeriet en del af Bryggerigruppen, nu Royal Unibrew. Lang tid før var der blevet en meget følelig konkurrence med Carlsberg/Tuborg om leverancerne til store musikarrangementer og restauranter samt om de mere og mere udbredte sponsorater til de største sportsklubber.