Lotzes Have

b0001143
Lotzes Have set mod bagsiden af Overgade 8 og med Skt. Albani Kirkes spir stikkende lige over bygningens tag. Billedet er taget i 1964 (Stadsarkivet).

af Holger Dyrbye og Claus Thøgersen

Apoteker Gustav Lotze købte i 1852 Løveapoteket, som lå i Overgade, og foruden et brænderi og en kolonialhandel hørte der også en stor have til apoteket, hvilket var helt naturligt for de gamle apoteker.

Lotze opkøbte efterhånden en række naboejendomme, så der blev tale om et stort kompleks af bygninger og en have med krydder- og lægeurter i stor stil. Her samlede han urter og vækster fra hele verden, og der blev bygget væksthuse, hvor de sarte planter kunne trives. Der var klipper af tufsten, en grotte og en dam. Senere købte apotekeren en gård ved Nyborgvej med 12 tønder land jord, som blev brugt til frugter og lægeplanter. Han blev vidt berømt i Europa for sin vældige samling af lægeurter fra hele verden.

Gustav Lotze var en af de kommunale drivkræfter. I løbet af de over 30 år, han sad i borgerrepræsentationen byrådet, var han medlem af næsten alle de kommunale udvalg, herunder forskønnelseskomitéen gennem alle årene. Han var hovedkraften bag Odense Museum i Jernbanegade, og han skænkede personligt store beløb til museet. Hans firma, Løveapoteket, var en stor og betydningsfuld virksomhed i byen. I 1880’erne havde apoteket over 60 ansatte.

Efter Lotzes død i 1893 fik haven lov at ligge uforstyrret – og forsømt – hen indtil 1959, hvor Odense Kommune overtog haven og åbnede den som offentlig park.

Siden har både Thomas B. Thriges Gade og H.C. Andersen-museet taget store bidder af haven, og i dag er der næsten intet tilbage.

Læs mere:

Erik Heeser Nielsen (red.): Det grønne Odense i 125 år. Stadsgartnerens afdeling i Odense, Odense Kommune 1990.

Per Boje og Henning Nielsen: Odense Bys Historie bind 7: Moderne tider. Odense 1868-1914. Odense Kommune 1985.