Lyntogsulykken 1967

b0060510

Lyntogskatastrofen ved Ejby i august 1967 er en af den nyere tids allerværste togulykker i Danmark. 11 personer blev dræbt og mange kvæstet. På billedet fra den regntunge dag er redningsberedskabet i fuld gang ved de stærkt sammenpressede togvogne på viadukten over Nyborgvej (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær 

I 1967 blev Odense og resten af Danmark rystet af en uhyggelig togulykke. Ved viadukten over Nyborgvej i Ejby – få kilometer fra Odenses centrum – kørte lyntoget Nordjyden med stor fart ind i lyntoget Sydvestjyden. Ved ulykken omkom 11 personer. Yderligere 17 blev hårdt kvæstet, mens 19 kom lettere til skade.

Den 10. august 1967 var de to lyntog tidligt om formiddagen på vej over Fyn med kurs mod København. Begge tog skulle efter planen afgå med samme færge over Storebælt fra Nyborg kl. 10.22. Sydvestjyden kom fra Struer og Sønderborg og var i Fredericia koblet sammen til ét lyntog. Toget nåede først til Fyn og Odense. Efter ophold på Odense Banegård fortsatte toget. Nordjyden kom fra Frederikshavn og skulle ikke gøre holdt i Odense.

Men noget gik galt. Sydvestjyden var blot nået lidt væk fra Odense Banegård, da det fik maskinproblemer og stoppede ved viadukten i Ejby. Få minutter senere bragede Nordjyden ind i det holdende tog. Det var vognene i Nordjyden, der blev hårdest ramt ved ulykken. Sydvestjyden blev ved sammenstødet skubbet næsten 100 meter længere frem på sporet, og passagererne i de forreste vogne af Sydvestjyden registrerede kun sammenstødet som et bump – nogle sammenlignede det med en almindelig rangering.

Nyheden om ulykken spredtes hurtigt, og snart var der sort af mennesker ved ulykkesstedet, ja der kom så mange, at et af myndighedernes største problemer i forbindelse med redningsaktionen faktisk var at holde folk på afstand. Landevejstrafikken udviklede sig til ét stort kaos, og der blev sendt betjente ud for at regulere trafikken. I Fynsk Aktuelt hed det blandt andet: ”Fra politiets side blev alt sat ind på at holde de mange tusinde nysgerrige fra ulykkesstedet. Rygterne om ulykken var ude over Odense som en løbeild. Fædre og mødre tog deres børn ved hånden for at valfarte ud til viadukten på Nyborgvej, og det skete til fods, på cykel og pr. motorkraft. Fra omkringliggende byer strømmede mennesker til for at følge redningsfolkenes arbejde på dæmningen”.

En kommission blev sat til at undersøge sagen, og den konklusion, der lå klar et par år senere, pegede på, at ulykken var et sammentræf af flere uheldige faktorer. Havde regnen ikke stået ned i stænger, så ville føreren af Nordjyden sandsynligvis på lang afstand have set det holdende Sydvestjyden og havde kunnet undgå kollisionen. Eller var Sydvestjyden bare stoppet 20-21 meter længere fremme, så var et signal skiftet fra grønt til rødt lys. Og havde lokomotivføreren i Sydvestjyden bare ringet lidt hurtigere til kontrolcentralen på Odense Banegård, ville katastrofen sandsynligvis også være undgået. På den baggrund mente kommissionen ikke, at nogen kunne stilles til ansvar.