Mariahjemmet

B0051233d

Barneplejeelev med nogle af Mariahjemmets børn i 1953, hvor Selskabet Børnenes Pleje fejrede 50 års jubilæum (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Historien om Mariahjemmet begynder den 21. marts 1903, hvor selskabet Børnenes Pleje blev stiftet på Odense Rådhus. Foreningen var en blandt flere kristne foreninger, der arbejdede for ”vildfarne børns redning”. Selskabet sørgede både for, at plejebørn blev anbragt i ”gode hjem”, og at ”ulykkeligt stillede” børn blev hjulpet i egnet hjem. Børnenes Pleje satte også andre skibe i søen. Det gjaldt f.eks. Børnehjælpsdagen, hvis overskud blev brugt til et fritidshjem for børn, hvis forældre gik på arbejde.

Men selskabet ville også skabe et sted for spædbørn – et sted, hvor småbørn kunne få plads, hvis moderen var syg eller var så dårlig stillet, at det var mest hensigtsmæssigt at få barnet anbragt og plejet uden for hjemmet.

I 1907 gik arbejdet med at få oprettet et spædbørnshjem i gang, og med hjælp fra Odense Kommune fik selskabet samme år et hjem op at stå. Hjemmet holdt først til på Vesterbro 5, men flyttede i 1914 til en villa på Enghavevej.

Villaen var dog – trods flere forbedringer – ikke særlig velegnet, og selskabet begyndte at se sig om efter andre muligheder, men pengene var små. I 1935 tog sagen dog en positiv drejning, da en kreds af frimurere købte et tidligere tuberkulosesanatorium, Helsebo, i Hjallese Skov og overlod brugen til Børnenes Pleje.

Med ”gaven” fulgte dog også et krav, nemlig at Børnenes Pleje skulle udvide sin virksomhed, så man også drev et mødrehjem for ”ulykkeligt stillede mødre”. Det vil sige et hjem, hvor gravide (ugifte) kvinder kunne føde deres børn og finde hjælp og beskyttelse, ”således at de børn, der skal fødes, kan komme sunde og levedygtige til verden”, som det hed i vedtægterne, og med tilføjelsen: ”og hvor man vil prøve på at vække ansvarsfølelsen hos mødrene over for deres børn”.

Mariahjemmet blev nu spædbørns- og mødrehjem, og på kongens fødselsdag den 26. september 1935 fik Børnenes Pleje overdraget et nyistandsat hjem, som kort efter blev indviet. I talen blev der lagt vægt på, at der trods en ny sociallov var god plads til private optagelseshjem.

På hjemmet var der plads til 21 spædbørn (senere udvidet til 28) og indtil fire fødende kvinder. Og hvis den unge kvinde, der havde født, ikke kunne tage sig af barnet, kom det straks i pleje på hjemmet, indtil der blev fundet et andet hjem. Mariahjemmet blev også uddannelsessted for barneplejersker.

Mariahjemmets fødeafdeling fungerede indtil 1. april 1959, hvor den blev nedlagt – hvilket i øvrigt gjorde, at Odense kom til at mangle private fødeklinikker. Og siden lukkede børnehjemmet i 1972. I dag holder Johnson Instituttet samt et privathospital til i bygningerne.