Mindevæggen på rådhuset

Mindevæggen på Odense Rådhus
På rådhusets 1. sal findes mindevæggen, der er beklædt med moseeg og som har en række mindetavler over kendte odenseanere. Over døren er to linjer af Jeppe Aakjærs dig Historiens sang (Claus Thøgersen fot., Stadsarkivet).

af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen

For et par år siden – før coronaen – foreslog den konservative og den radikale rådmand, at der skulle flere navne op på mindevæggen på Odense Rådhus. Forslaget blev vedtaget, og for en halv snes dage siden blev det så besluttet at følge Stadsarkivets indstilling om, at der nu sættes mindeplader op for tre kvindelige foregangsfigurer fra Odensehistorien.

Tanken om at hædre kendte odenseanere med en plads på rådhuset er gammel. Den dukkede op allerede under udsmykningen i 1930’erne, hvor rådhuset eksempelvis blev beriget med Johannes Larsens store freskomalerier. I første omgang blev tanken dog udskudt, men arkitekt Bendt Helweg-Møller holdt fast i den, da han stod for at udvide rådhuset frem til 1955. Byggeudvalget syntes godt om tanken, og museumsdirektør Svend Larsen blev bedt om konkrete forslag til navne.

Svend Larsen valgte primært mellem personer, der var optaget i Dansk Biografisk Leksikon. På den måde havde man garanti for, at den pågældendes betydning rakte ud over byens egne grænser. Navnelisten kom dermed også til at omfatte personer, der havde haft tilknytning til byen i en kortere årrække og ikke som oprindeligt tænkt kun indfødte odenseanere. 25 navneplader kom op at hænge. Ældst var Knud den Hellige, mens fabrikant Thomas B. Thrige, død i 1938, var den yngste.

I anledning af 1000-års jubilæet i 1988 blev der føjet nye navne til. De gamle kriterier for optagelse blev fastholdt, men nu med hensyntagen til, at Odense i 1970 var blevet storkommune. Man holdt dog klogeligt nok fast i princippet om, at mindevæggen kun er for afdøde!

Blandt dem, der har fået en mindetavle er Knud den Hellige. De første 25 mindetavler fra 1955 blev lavet af elever fra malerskolen på Odense Tekniske Skole (Claus Thøgersen fot., Stadsarkivet).

Resultatet blev 11 nye navneplader, foreslået af forfatterne til Odense bys historie, men også drøftet politisk. Processen var vanskelig, ikke mindst fordi den omfattende mange, der først for nylig var døde. Man kan således notere sig, at der ikke blev fundet plads til SF’s stifter Aksel Larsen, der var søn af en træskomager i Brændekilde. Blandt dem, der slap gennem nåleøjet, var friskolemanden Christen Kold, som havde virket i Dalum, forfatteren Morten Korch fra Over Holluf og den seksdobbelte verdensmester, cykelrytteren Thorvald Ellegaard, der stammede fra Fangel. Odenses mangeårige borgmester I.Vilh. Werner var også at finde blandt de nye navneplader.

Ved samme lejlighed blev en enkelt af mindetavlerne pillet ned. Det drejede sig om den for storkøbmanden Hans Mule fra slutningen af 1500-tallet. Han havde nemlig dels begået et drab – som han betalte sig fra – dels ført en lang række retssager mod datidens borgmestre og rådmænd.

Da nye forslag skulle overvejes, var man i den heldige situation, at Dansk Kvindebiografisk Leksikon udkom i årene 2000-2001. Det gav en stærkt forbedret mulighed for at finde ud af, hvilke kvinder der havde udmærket sig i Odenses historie, og blandt dem er der nu udvalgt tre: Frida Schmidt, Petra Petersen og Edith Brenneche Petersen. Dem vil vi følge i kommende artikler.

På mindevæggen vil der efter den nye gennemgang være 38 personer, 33 mænd og fem kvinder. De nye mindeplader kommer op i sommerens løb.