Missionshuset Elim

B0104322d

Missionshuset Elim i Thorsgade, fotograferet fra hjørnet af Vesterbro i begyndelsen af 1900-tallet (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Missionshuset Elim blev opført af Indre Mission i 1890. I 1800-tallet skyllede en kristelig vækkelse hen over Odense, og Indre Mission begyndte allerede omkring 1867-68 sit virke i Odense, hvor missionsfolkene i begyndelsen holdt til ved Skt. Hans Kirke. I 1880 blev Hans Chr. Beck ansat som fast missionær i Odense, og han formåede for alvor at sætte skub i arbejdet. Med Beck ved roret blev missionshuset Bethania i Ryttergade taget i brug i 1883. Det blev i øvrigt bygget med kommunal støtte.

Den indremissionske bevægelse, der med tiden også omfattede KFUM & K, havde vind i sejlene, og bygningen af missionshuset i Thorsgade var blot endnu et tiltag for at styrke missionsarbejdet. Sidst i 1800-tallet havde Odense vokseværk, og byen bredte sig blandt andet stærkt mod vest, og derfor skulle den del af byen også have et missionshus.

Indvielsen af Missionshuset Elim fandt sted den 3. juli 1890. Dagen blev indledt med gudstjeneste i Vor Frue Kirke, mens selve indvielsen naturligvis foregik i missionshuset. Fyens Stiftstidende skrev om indvielsen: ”Den overværedes af flere, end rummet kunne huse, idet ikke få gennem de åbentstående vinduer lyttede til sangen og talen”.

Navnet Elim var taget fra 2. Mosesbog, hvor der fortælles om en oase, hvor jøderne under deres ørkenvandring fra Egypten til Kanaan styrkede sig på rejsen mod det forjættede land. Analogien lå lige for. I missionshuset Elim hentede folk åndelig kraft til deres vandring gennem livet!

Missionshuset lagde i mange år lokale til blandt andet børnegudstjenester, FDF’s forskellige aktiviteter, Blå Kors’ møder og såkaldte samfundsmøder.

Missionshuset Elim var en kort periode fra 1900 til 1902 også filialkirke i Skt. Knuds Sogn, indtil Ansgar Kirke – indviet den 30. november 1902 – blev taget i brug. Og nogle år senere – i 1917 – måtte bygningen restaureres, og samtidig fik missionsarbejdet en mindre opblomstring.

I midten af 1930’erne blev Missionshuset Elim igen frisket op og fik en tilbygning med centralfyr, nyt køkken m.m. Det var gode år for Indre Mission, der samtidig også fik et nyt missionshus på Reventlowsvej, nemlig Tabor, der blev indviet i 1933.

Men snart kom missionsarbejdet under pres, og i begyndelsen af 1970’erne købte Dansk Supermarked Missionshuset Elim i Thorsgade. Bygningen blev revet ned, og der blev i stedet indkørsel til supermarkedet Føtex’ parkeringsplads. Nogle vil måske mene, at odenseanerne havde fået en ny religion!