Missionshuset Tabor

B0015485d

Den 10. maj 1933 blev grundstenen til Missionshuset Tabor på Reventlowsvej lagt. Mange mennesker var mødt frem til begivenheden, og godt fem måneder senere kunne huset tages i brug (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Da vi for et par uger siden skrev om Missionshuset Elim i Thorsgade, fik det en læser på banen. Han vidste, at hans kone – som barn for mange år siden – havde gået i søndagsskole i et andet af Odenses missionshuse, nemlig Tabor på hjørnet af Reventlowsvej og Munkebjergvej, og ville derfor gerne høre mere om dette.

Odenses første missionshus var Bethania i Ryttergade, der blev indviet i 1883. Efter opførelsen af Elim i Thorsgade fortsatte væksten i Indre Missions arbejde i byen, og da byen voksede i mange retninger, kom det snart på tale at bygge yderligere et missionshus.

I 1930 var tiden ved at være inde. Missionsfolkene i Skt. Knuds og Thomas Kingos Sogn besluttede da at påbegynde en indsamling til formålet, og i løbet af et par år havde man dels fået lavet tegninger til huset og dels købt en grund til formålet. Stedet fandt man i ingeniør Knudsens udstykning øst for Hjallesevej, hvor der var hektisk byggeaktivitet, efter at udstykningen for alvor var kommet i gang i slutningen af 1920’erne. Grunden kostede ca. 8.000 kr. og lå ud til det, som i en årrække blev en del af hovedvejen over Fyn, nemlig Reventlowsvej.

Selve opførelsen trak imidlertid ud, da forsigtigheden var i højsædet i Indre Mission, og da verdenskrisen var i færd med at nå Danmark. Men i foråret 1933 mente man dog, at det var forsvarligt at gå i gang, da man havde samlet mere end 80 % af det beløb, som huset skulle koste.

Grundstenen til det nye hus blev lagt den 10. maj, og fem-seks måneder senere var huset klar til indvielse. Der var både en stor sal, som kunne rumme 300 mennesker, samt en mindre sal og endelig en lejlighed til den familie, som skulle passe missionshuset i det daglige.

Huset var tegnet af arkitekterne H.M. Hansen og A.C. Nielsen, der havde gjort deres del af arbejdet uden honorar, og en af hovedmændene bag opførelsen, bymissionær E. Simonsen, var blandt talerne ved indvielsen. Han takkede så at sige Gud og hvermand efter devisen, at hvor Herren ikke er, der arbejder selv bygmesteren forgæves. Og han gjorde det klart, at målet med det nye hus var at skabe et hjemsted for menighedsmøder, bibeltimer og vækkelsesmøder og ikke mindst for børne- og ungdomsarbejde. Den egentlige indvielse blev foretaget af sognepræst Poul Sørensen fra Vejle, der var medlem af Indre Missions bestyrelse.

Fra 1940 kom Tabor i brug som midlertidig kirkesal for det senere Munkebjerg Sogn, der formelt blev udskilt af Skt. Knuds Sogn i 1953, og huset fungerer endnu i dag som et lokalt centrum for Indre Missions arbejde i Odense.