Morgenlys

B0054246d

Ungdommen samlet omkring gasflasker og levende lys til ukommercielt julearrangement i Hestestalden i december 1968 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Året 1968 er blevet kaldt ungdommens år, da en bølge af demonstrationer og initiativer, der viste ungdommens ønske om at skabe noget ”nyt”, forsøgte at skylle det gamle samfund væk. Bølgen gav sig udslag i hippiebevægelsen, studenteroprøret og i ung eksperimenterende kunst og musik. I Huset på Hunderupvej eksperimenterede de unge dog allerede før 1968 med andre bolig- og samværsformer. Væk med kernefamilien og al dens væsen. Det er i denne sammenhæng, at ungdomsarrangementet Morgenlys dukkede op.

Det optimistiske navn Morgenlys var – så vidt vides – vokset ud af bladet The New Generation. Arrangører var en kreds af unge fra Odense, og Morgenlys kom første gang i avisen, da de i december 1968 foranstaltede et ukommercielt ungdomsjulearrangement på Hinderupgård på Niels Bohrs Allé.

Arrangementet var henlagt til De Studerendes Hus, der efter flere års forberedelse var åbnet i 1968. Huset lå i den gamle Hinderupgårds hovedbygning med opholdsrum, fjernsynsstue, billardstue og kontorer. Den gamle hestestald var blevet til festsal, og den lagde i weekenden 27. og 28. december 1968 gulv til et ungdomsarrangement med masser af musik, foredrag og teater.

Blandt de optrædende var også det odenseanske beatorkester Baronets. Og deltagerne blev opfordret til selv at tage instrumenter med, da man forventede en masse jam. Der var fri entré og næsten gratis fedtemad til deltagerne. Her var fremlagt en række ungdoms- og undergrundsblade. Arrangørerne opfordrede til at medbringe tæpper, da gulvet i Hestestalden var koldt. Men da det var dækket med grangrene og levende lys, skabte det ifølge avisens reporter alligevel ”en intim og venlig stemning”. Der blev solgt fedtemadder og diverse alkoholfrie drikkevarer, og forskellige beatorkestre sørgede på skift med pladespilleren for musikken.

Desværre findes der kun meget lidt materiale om Morgenlys i Stadsarkivets gemmer, men De Studerendes Hus ved Hinderupgård blev omdrejningspunkt for flere aktioner.

En af de forhenværende aktivister, Jørgen Olsen, skriver i bogen Pilegården. Erindringer fra et kollektiv om en besættelse af De studerendes Hus: ”Det var ikke, fordi der var den store hjælp i gruppen blandt studerende til den slags aktiviteter, men man nød gerne andres anstrengelser”. Og videre hedder det: ”I det hele taget bar Odense præg af, at den først lige var blevet universitetsby, samtidigt med at andre undervisningsområder også ekspanderede. Borgerskabet forventede en kulturel udvikling i gammeldags forstand (så Odense kunne komme til at ligne Århus og København), hvorimod de studerende bare ville have det fedt”.