Mosaikkerne på Skt. Anne

B0022679d

Kunstneren Grethe Jacobsens mosaikrelief på Skt. Annes facade. Mosaikken blev sat op ca. 1952 (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Sygekassen Odense blev stiftet i 1917 og var en sammenslutning af byens mange forskellige sygekasser. Sygekasserne var i vækst, og da socialminister K.K. Steincke lavede sin store socialreform i 1933, gav det blot ekstra vind i sejlene. Alle mellem 21 og 60 år skulle nu have en medlemsbog til en sygekasse, og det var kun sygekassemedlemmer, der kunne få invalide- og aldersrente (forløberen for folkepension).

Et medlemskab gav også ret til gratis lægehjælp, sygehusophold og nogle beskedne dagpenge under sygdom. Sygekasserne var indtil 1973, hvor de blev nedlagt og opgaverne overtaget af det offentlige, en vigtig del af det sociale sikkerhedsnet.

Allerede i 1938 gik Sygekassen Odense med planer om at bygge et nyt stort hovedsæde på grunden, hvor Bryggeriet Odense havde ligget, og der blev også sat forskelligt arbejde i gang. I 1942 opførte ejendomsaktieselskabet Skt. Anne to beboelsesbygninger og et underjordisk garageanlæg ud til Filosofgangen (nr. 7-9). Det var den Odensefødte arkitekt Holger Jacobsens tegnestue, der slog stregerne til byggeriet. Tegnestuen stod i øvrigt 1930-32 bag ombygningen af Fyens Disconto Kasse på Flakhaven, hvor Holger Jacobsens bror, Georg, var bankdirektør.

Krigen og efterkrigstidens mangel på materialer satte i første omgang en stopper for sygekassens byggeri, der blev betydelig forsinket. Først i 1947 kom der skred i sagen igen, da udgravningerne gik i gang.

I maj 1949 var alt klappet og klar til nedlæggelse af grundsten. Og to år senere, i februar 1951, var huset klar til at blive taget i brug, så sygekassen kunne flytte fra meget små og trange forhold i Vestergade 23 til landets mest moderne kontorlokaler.

Den nye sygekassebygning skulle selvfølgelig også udsmykkes. Det blev til to store mosaikker på facaden. Kunstneren bag mosaikkerne var maleren Grethe Jacobsen (1912-91), der tilfældigvis også var datter af arkitekten. Hun arbejdede ellers mest som maler og lavede både portrætter, landskaber og mytologiske figurer. Og mosaikken på sygekassens facade var vistnok hendes eneste større udsmykningsarbejde.