Musik til låns

Musikbiblioteket2

Musikbiblioteket ved Brandts, som det tog sig ud i året for åbningen, 1991 (Heidi Fokdal fot., Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen, Johnny Wøllekær og Lisa Maria Christensen

Musikbiblioteket er godt 40 år gammelt og oprindelig oprettet som et svar på en af tidens udfordringer – musikken kom i efterkrigstiden til at spille en meget mere fremskudt position i helt almindelige menneskers hverdag.

Danmarks første musikbibliotek blev oprettet i Lyngby-Taarbæk i 1963, og året efter blev den slags aktiviteter omfattet af en ny bibliotekslov. I Odense – hvor man i det små var begyndt med hjemlån af grammofonplader til særligt ihærdige lånere fra Nationaldiskoteket – gav man sig hurtigt til at lede efter lokaler til et musikbibliotek. Det adelige jomfrukloster var på tale, men der kom først realiteter bag, da skolecentralen nogle år senere flyttede fra børnebibliotekets ejendom i Kronprinsensgade 7. Her åbnede Musikbiblioteket den 29. april 1970 i etagen under børnebiblioteket med vinduer og døre direkte ud til H.C. Andersen Haven.

I begyndelsen kunne biblioteksgæsterne blot lytte til klassisk musik og jazz, men fra den 1. december 1970 kunne man også hjemlåne musik fra bibliotekets pladesamling. Og ikke nok med det; der blev også åbnet for andre musikgenrer som beat- og folkemusik. Det var fortrinsvis unge mennesker, der benyttede musikbiblioteket, men der var kunder i alle aldre.

Musikbiblioteket arbejdede tæt sammen med Det Fynske Musikkonservatorium, og der var mulighed for at afholde fælles koncerter i det største af rummene på biblioteket. Salen blev i det hele taget flittigt brugt til mange forskellige arrangementer, og derfor stod store dele af samlingerne på reoler med hjul under, så de let kunne flyttes.
En overgang var musikbiblioteket voldsomt plaget af indbrud, og det var både afspilningsudstyr og musikmaterialer, der forsvandt. En overgang måtte man nærmest indstille aktiviteterne, men de blev dog hurtigt genoptaget efter installation af et alarmanlæg.

I 1978 var musikbiblioteket et af landets største; kun Århus og Københavns musikbiblioteker var større. Musikbiblioteket havde åbent 22 timer om ugen, fordelt på fire dage. Udlånet steg mærkbart, og åbningstiderne blev i sommeren 1982 udvidet til 38 timer om ugen – fordelt på seks dage. I 1987 blev det muligt at låne musik på alle biblioteksfilialer i Odense, dog kun et lille udvalg.

Men det kneb med pladsen i Kronprinsensgade, og da planerne om et nyt hovedbibliotek i Vingårdens bygninger ved Vindegade og Klostervej led skibbrud i byrådet, blev tidligere planer om at flytte musikbiblioteket til det nye kulturcentrum ved Brandts Klædefabrik på ny aktuelle.

Den 6. februar 1991 kunne den konservative kulturminister Grethe Rostbøll foretage den formelle indvielse af musikbiblioteket i et hus, der for en gangs skyld var bygget til formålet. Det var forsikringsselskabet Hafnia, der byggede huset efter tegninger af arkitekt Kristian Isager, og kommunen lejede sig ind. Efter indvielsen har musikbiblioteket serviceret et større antal fynske kommuner med musikmaterialer.