Odense Svømmehal

B0013762d

Svømmestævne i forbindelse med svømmehallens indvielse i oktober 1938 (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Bade- og svømmekulturen har rødder tilbage til 1800-tallet, hvor der opstod en øget interesse for badning, renlighed og hygiejne. En interesse, som førte til opførelsen af flere kommunale badeanstalter og i mellemkrigsårene også friluftsbade og svømmehaller.

Danmarks første svømmehal blev indviet den 4. juli 1926 ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Allerede da svømmehallen i Ollerup blev taget i brug, tumlede flere kommuner med planer om svømmehaller. Det gjaldt også Odense, hvor byen i flere år havde haft en række badeanstalter langs Odense Å, men åvandet var ikke just egnet til svømning.

Heller ikke den badeanstalt ved Stavisåen, som kommunen opførte i 1914, var noget at prale af, da flere af byens kloakker udmundede i åen og den nærliggende kanal. Badstuen åbnede i 1923, og byens politikere havde en overgang planer om opførelsen af en svømmehal sammen med badstuen. Planerne blev dog aldrig omsat til handling, da det ville medføre en skattestigning, og en svømmehal var ikke absolut nødvendig i en krisetid.

Ideen om en svømmehal blev derfor i første omgang lagt i mølposen, men det varede ikke længe, før ideen igen fik ny næring. Politikerne diskuterede i 1928 stadig en svømmehal ved Badstuen, og der blev nedsat et udvalg, der skulle undersøge mulighederne. Der blev også lavet flere skitser, men sagen blev ved med at trække ud. Byens svømmeklub, borgerne og pressen var begyndt at blive utålmodige, og i januar 1933 udtalte borgmester H. Chr. Petersen, at svømmehallen ville blive opført så hurtigt, det overhovedet var muligt.

Året efter blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om tilbygning af en svømmehal ved Badstuen. Placeringen gav dog problemer, og derfor blev et gammelt forslag om at lægge svømmehallen på Klosterbakken fundet frem.

I foråret 1936 købte kommunen en række ejendomme ved Munke Mølle Stræde, og dermed var vejen banet for en svømmehal tæt ved hjørnet af strædet og Klosterbakken. De foregående syv års planer og beregninger for et byggeri ved Østre Stationsvej var hermed endegyldigt lagt i graven. Den 2. november 1936 blev den nye plan vedtaget af et enigt byråd. Begrundelsen var dels den centrale og bekvemme beliggenhed og dels, at man kunne nyde godt af varme og damp fra elektricitetsværket.

Efter flere års ørkenvandring, hede diskussioner og utallige byråds- og udvalgsbehandlinger fik Odense sin svømmehal, der kostede omtrent en million, hvilket rundt regnet svarede til en ottendedel af de samlede kommunale driftsudgifter for 1937-38.

Svømmehallen blev endelig indviet den 8. oktober 1938. ”Det er et sportshus, som her skal indvies”, begyndte folketingsmand C.N. Hauge sin indvielsestale og fortsatte: “I dette hus skal vor bys ungdom lære at svømme. Her skal både unge og ældre, både mænd og kvinder kunne dyrke svømmesportens glæder, og det er vort håb, at Odense Svømmehal må svare til forventningerne og blive taget i brug til den yderste ydeevne”.

Byens nye svømmehal gav byens svømmesport et løft. De gamle svømmeklubber fik bedre træningsvilkår, og andre foreninger tog svømning på programmet.