Pantheonsfrisen

B0056981d

Frisen i Pantheonsgade fotograferet i 1948 efter at den var blevet restaureret. I dag er frisen væsentlig kortere (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Frisen i Pantheonsgade er malet af kunstmaler Lars Larsen (1881-1962) og var et bestillingsarbejde for slagtermester Emil Hansen, der ejede ejendommen Vestergade 89/Pantheonsgade 2-4. Frisen symboliserede landbrug, handel og forskellige håndværk, og det er ganske sjældent, at man finder sådan en udsmykning på en privat ejendom.

Slagtermester Emil Hansen købte ejendommen i 1922, men han var ikke just begejstret for den grimme facade ud mod Pantheonsgade og fik den idé, at han kunne lade væggen udsmykke. Han havde som ung været på valsen i Tyskland og her set mange sådanne udsmykkede husvægge, hvilket sikkert gav ham inspirationen til at lave noget lignende i Odense. Efter at have set på den triste facade i nogen tid kontaktede han malermester M.H. Stærmose, der var kendt for flere dekorationsarbejder i byen. Malermesteren overdrog dog opgaven til en af sine malersvende, Lars Larsen.

Lars Larsen var en af tidens dygtigste dekorationsmalere og barnefødt i Odense, hvor hans far var fyrbøder på rådhuset. Som barn arbejdede Lars Larsen på Albani Bryggeriet, men kom i 1895 i lære som maler. Efter endt læretid drog han på valsen i Tyskland, hvor han videreuddannede sig til dekorationsmaler og træskærer. Det var under opholdet i det tyske, at han tilegnede sig den ”romantiske” stil, der prægede mange af hans udsmykninger.

Efter en tid på Langeland kom Lars Larsen i 1916 tilbage til fødebyen, hvor han blev ansat hos malermester Stærmose, der betroede ham flere specielle opgaver. I 1920’erne, 1930’erne og 1940’erne udsmykkede han eksempelvis restaurant Franck A med vægmalerier med historiske motiver og træfigurer. En af væggene på Franck A forestillede et Skt. Knuds Marked med godt 800 personer, hvoraf mange efter sigende havde ligheder med kendte odenseanere. Det var også Lars Larsen, der fik til opgave at lave den første træhund, Tobias, uden for Franck A. Hunden var en meter høj, en halv meter bred og udskåret af ét stykke træ med en vægt på 98 kg. (den oprindelige Tobias-hund blev stjålet i 1980 og er i dag erstattet af en kopi).

Lars Larsen arbejdede også som kunstmaler, og han deltog i kunstnernes efterårsudstilling med værker, der som regel havde motiver fra landmandslivet og naturens gang. Lars Larsen opfattede dog aldrig sig selv som kunstner, men som håndværker – kunsthåndværker.

Frisen blev malet i midt af 1920’erne og er siden restaureret mindst to gange – første gang i 1948-49 af Lars Larsen selv og anden gang i 1975.

I 1978 blev hjørneejendommen bygget om, hvilket betød, at der ikke længere var plads til frisen i dens fulde længde. I dag er der kun en tredjedel tilbage – oprindelig var den næsten 20 meter.