Den hollandske tårnbestiger

Christian Roat

Træsnit, der viser princippet bag Christian Roats farefulde opstigninger på line i 1820’erne (Rigsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Domkirkens tårn er opført i anden halvdel af 1500-årene, men i 1821 fik mange odenseanere givetvis en oplevelse for livet, da den hollandskfødte artist Christian Roat besteg domkirkens tårn ved hjælp af en skråline fra torvet.

Han havde formentlig første gang været i Odense i 1813, da han sammen med kolleger diverterede med kunstridning, trampolinspring og linedans. Et par år senere forsøgte han øjensynlig at falde til ro i det fynske og giftede sig med en præstedatter fra Verninge. Snart optrådte han som gæstgiver og klubvært, men selv om han i de følgende år blev far til tre børn, drog han snart ud i verden igen som omrejsende artist med forskellige selskaber, bl.a. sit eget, og han blev snart omtalt som ækvilibrist.

Den 20. april 1821 kunne avisen annoncere, at Roats selskab var på vej til at optræde i Odense, og tre dage senere gav selskabet en af flere opvisninger i teaterbygningen på Sortebrødre Torv, hvor Roat havde været vært, og under opholdet i Odense viste han også den lovede ”store ascension eller promenaden på et reb til tårnspiret”.

Roats opstigen i Odense var ingen enlig svale. I tidens aviser og plakater kan man følge hans farefulde opstigninger i f.eks. en lang række jyske købstæder. I 1826 var han igen i Odense, hvor han gik op til toppen af en af de højeste bygninger på Flakhaven. Efter annoncer og plakater at dømme indgik der undertiden en trillebør som rekvisit på linen, og under alle omstændigheder syntes aviserne, det var sjældent interessant ”at se kunstneren med lethed og sikkerhed danse i luften den lange strækning hele fire gange frem og tilbage, den ene gang endog baglæns, samt midtvejs lægge sig på knæene, rejse sig igen osv.” Når han var nået op, skiftede han gerne kostume og udrustning, og han fingerede også, at han var ved at falde ned. Enkelte gange gik han et stykke af vejen med sæk over hovedet eller affyrede en pistol undervejs, ligesom han ofte udbragte publikums skål, når han var nået op – det var jo også dem, der betalte.

I 1827 gik det imidlertid galt for Roat, da han optrådte på en line, der var spændt op til et af tårnene på Rosenborg Slot i København. Linen løsnede sig ved tårnet, og Roat styrtede til jorden. Få timer senere udåndede han på Frederiks Hospital, 39 år gammel. Han efterlod sig fem-seks børn fra to ægteskaber.