Landets første kvindelige glarmester

B0050454d

Odense Husmoderforenings julemesse i Fyens Forum i december 1951 var et tilløbsstykke i en tid med færre valgmuligheder end nutildags. Her beundrer den heldige gæst nr. 20.000, fru Agnes Petersen fra Kerteminde, de mange rare gaver, hun fik, sammen med husmoderforeningens formand, fru Clara Jensen. Clara var oprindeligt uddannet som Danmarks første kvindelige glarmester (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Hun var Odenses – ja, hele landets – første kvindelige glarmester. Navnet var Clara Rasmussen, gift Jensen. Da hun kom til verden den 8. november 1893, drev hendes far, C.M. Rasmussen, allerede glarmesterforretning i Overgade 29. Som barn fulgte Clara gerne med i, hvad der foregik på værkstedet. Lysten til at træde i farmands fodspor meldte sig snart, og efter konfirmationen kom hun i lære hos sin far.

Som 18-årig var hun udlært. Danmark havde fået en kvindelig glarmester. Hendes opsigtsvækkende bedrift blev i 1912 omtalt i Kvinden og Samfundet, der blev udgivet af Dansk Kvindesamfund. Til bladet forklarede hun, at glarmesterfaget var ideelt for kvinder. Især arbejdet med at lave rammer, støbe bly og sætte ruder i egnede sig godt for en kvinde.

Hendes svendestykke var et stort kirkevindue, der var sammensat af ikke mindre end 2.000 stykker blyindfattet glas. Det indbragte hende glarmesterlavets sølvmedalje, og vinduet sidder stadig i Skt. Hans Kirke.

Den nyudlærte glarmestersvend drømte om at drage på valsen, men 1. verdenskrig kom på tværs. Clara blev i stedet i Odense, arbejdede nogle år for sin far, men grundlagde så sammen med sin mand, Markus Emil Jensen, i 1922 et vognmandsfirma. Og det blev i stedet lillesøster Ellen, som overtog faderens forretning i 1945. Hun var i øvrigt også udlært glarmester.

Selv om Clara til tider savnede arbejdet med det farvede glas, fik hun snart andre opgaver. I 1923 tog hun kørekort, og da hendes mand i en længere periode var plaget af sygdom, satte hun sig bag rattet i lastbilen. Hun fik smag for arbejdet, og selv efter at manden vendte tilbage, kunne man se hende i bil i byens gader. Den lille kvinde bag det store rat kørte gerne til og fra havnen og forskellige firmaer med alt fra brændsel og mælk til korn og kartofler. Til Fyens Stiftstidende fortalte hun i 1953: ”Jeg har båret utallige kartoffel- og kornsække og regner det ikke for noget”. Firmaet fik også en lillebil – datidens taxa. Også her kunne man finde Clara bag rattet.

Den sparsomme fritid brugte Clara i Odense Husmoderforening, der stammede fra 1920. I 1944 blev hun valgt til foreningens bestyrelse, og fra 1947 til 1956 var hun formand. Medlemstallet steg mærkbart i hendes formandstid. I 1951 var tallet oppe på 1.475, og Odense Husmoderforening var dermed landets største. Med Clara ved roret afholdt foreningen en række kurser, der klædte husmødrene på til de udfordringer, der ventede ”i det praktiske liv”. Husmoderforeningen drev også en børnehave på Linde Allé, og formanden så gerne, at byen fik flere gode børnehaver, så børnene kunne blive passet, hvis moderen var udearbejdende eller var syg. Det var også Clara, der valgte at flytte husmoderforeningens julemesse fra Industripalæet til Fyens Forum. En beslutning, der vendte flere års underskud til et overskud, og gav foreningen stor omtale i aviserne.

Clara Jensen døde 28. april 1972, 78 år gammel.