Færge-Hans

B0058966

Færgemanden over dem alle: Færge-Hans, der nåede 50 års jubilæum på Stigefærgen, inden han døde i 1982 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Mange forbinder automatisk Stigefærgen med den legendariske Færge-Hans, der i mere end en menneskealder stod ved roret på Danmarks korteste færgerute. Den fynske søulk, hvis borgerlige navn var Hans Nielsen (1919-82), blev en institution i sit lokalområde. Som mange andre i den lille sømandsby Stige drømte han om at komme ud på de syv verdenshave. Men han kom aldrig til at sejle på fjerne kyster, men derimod ved sin hjemby, hvor anlæggelsen af kanalen omkring år 1800 havde skabt behov for et færgeri. Allerede fra 1800-tallets begyndelse var der således en færgemand i Stige – også kaldet en oversætter.

Færge-Hans’ far, Niels Peter Nielsen, overtog færgefarten i 1913, men døde allerede syv år senere. Enken drev færgen videre med hjælp fra Carl, der var Færge-Hans’ storebror. Det faldt i første omgang i Carls lod at skaffe mad til moderen og flere mindre søskende. I et avisinterview fra 1982 fortalte Færge-Hans: ”Det var den gang, vi trak færgen frem og tilbage, og jeg måtte tit ud og hjælpe til. Derfor blev det også mig, der trådte fast til efter konfirmationen”. Efter Færge-Hans’ konfirmation var han fra 1932 sammen med storebroderen om færgeriet, og de to brødre fulgtes ad gennem 30 år, indtil storebroderen gik bort. Der var ikke megen plads til fritid, da færgen var døgnåben helt til 1960. Men brødrene fik masser af frisk luft og motion, når færgen blev trukket over. ”Når der var bal på kroen, havde vi i hvert fald luft til at danse”, fortalte færgekaptajnen. Færgen var i mange år den nærmeste vej fra Stige til Odense, og hvis man vidste, at der var en fødende kvinde i Stige, sad skipperen oppe om natten, så han var klar, når jordemoderen og lægen skulle sejles over.

I 1965 fik Færge-Hans det noget lettere. Der kom motor på færgen, og fem år senere blev han fast ansat af Odense Havnevæsen, så han fik både fridage og ferier. Men færgen var blevet hans liv, og han havde mere end svært ved at holde fri. Typisk nok gik en af de første udflugter til Kielerkanalen!

Nogle kunne måske synes, at det var lidt trivielt at sejle frem og tilbage over kanalen, men til avisen sagde Færge-Hans, at sådan havde han aldrig følt det. Han havde aldrig opfattet sit liv som en trædemølle. Han syntes, han havde haft et rigt liv, der var bedre end hver dag at måtte stå på en fabrik. Blot få måneder efter sit 50 års jubilæum som skipper på Stigefærgen døde Hans Nielsen i maj 1982.