Kirkearkitekten N.P. Jensen

B0010795d

Rejsegilde på huset Dronningensgade 5 i sommeren 1887, kort efter færdiggørelsen af valgmenighedskirken i baggrunden (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær 

Niels Peder Jensen er måske ikke en af byens mest iøjnefaldende arkitekter, men alligevel var han i sidste del af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet en kendt og anset arkitekt og borger i Odense. Han blev født den 26. februar 1853 i Horne, men flyttede allerede til Odense i 1884, og her arbejdede han til sin død.

Blandt hans tidligste byggerier var Dronningensgade 8A, som han i 1888 lod opføre til sig selv, og det var herfra, han skabte sig et navn – både ved arbejder i Odense og i andre egne af landet.

Det blev særlig som kirkearkitekt, at N.P. Jensen kom til at virke. Alene i Odense blev det til flere kirker, nemlig Valgmenighedskirken i Dronningensgade, der blev opført 1886-87, Skt. Jacobs Kirke (Den apostolske Kirke) i Thorsgade 40 fra 1888 og Metodistkirken (Emauskirken) i Alexandragade 8 fra 1899. Det blev også til en række kirker på resten af Fyn. I flæng kan nævnes Årup, Strib, Glamsbjerg og Røjle Skov.

Ud over landet blev det til i alt 15-20 kirker – foruden flere sognegårde og præsteboliger på Fyn – men N.P. Jensen tegnede også meget andet, som f.eks. villaen Allégade 32, Skjolden (Overgade 21, opført 1889), Arbejdernes Aktiebageri på Vesterbro og Salvatorgården (Nørregade 64, hjørnet af Østre Stationsvej).

På mange måder blev N.P. Jensens evner taget i brug. I over 40 år var han eksempelvis vurderingsmand i Østifternes Kreditforening, ligesom han beklædte en række andre tillidshverv. I mange år var han f.eks. tilsynsførende ved de fynske kirker og havde med tiendeafløsningen at gøre. Han var også stærkt socialt interesseret og havde bl.a. en finger med i spillet ved indretningen af Kvindehjemmet i Ejby.

Gennem sin mangeartede private og offentlige virksomhed var arkitekt N.P. Jensen en kendt skikkelse ikke bare i Odense, men også i større dele af landet. Han døde efter nogle dages sygdom den 5. juli 1929 på Skt. Josephs Hospital. Han havde kort forinden været på rejse til Rom, og allerede da han kom hjem, følte han sig utilpas. Han blev indlagt og døde altså kort efter. I avisernes nekrologer blev arkitekten karakteriseret som en nobel og retlinet person, men også som en stille mand, der aldrig søgte at trænge sig frem.

N.P. Jensens søn og sønnesøn, Thorvald og Erling Nygaard, blev for øvrigt også arkitekter i Odense.