Postgården

2-119d

Hotel Postgården i Overgade midt i billedet. Fotografiet er taget fra Frue Kirkestræde engang midt i 1930’erne (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Historien om Postgården kan føres langt tilbage. I 1760’erne var der problemer både med post- og befordringsvæsenet – og med kvaliteten af de overnatningssteder, man bød fremmede i Odense. Regeringen besluttede at forsøge at kombinere sig frem til en løsning af problemerne, og Generalpostamtet købte derfor i 1764 ejendommen Overgade 56 af borgmester Wolrath Holm. Gården, der ellers var ganske nyopført, blev bygget om, og i påsken 1765 var byens nye kongelige privilegerede gæstgivergård klar til at slå dørene op. Postgården havde fire fløje, hvoraf forhuset mod Overgade var i to etager. Der var bolig for gæstgiveren, skænkestue, gæsteværelser og stalde. Der var også plads til postkarlen, når han passerede byen, og det var grunden til, at gården senere kom til at hedde Hotel Postgården.

Odenses postgård kom allerede i 1780 i privat eje, og det var derfor praktisk, at dens ejer i 1793 blev udnævnt til postmester – en stilling, som i øvrigt siden gik i arv til søn og sønnesøn. Det var først i 1860’erne, at gården mistede sin tilknytning til postvæsenet, da Odense fik et nyt postkontor ved den nyåbnede jernbane over Fyn.

Postgården var gennem mange år også et almindeligt hotel, og når H.C. Andersen besøgte Odense, boede og spiste han gerne på hotellet, hvis han ikke havde lejlighed til indkvartering hos private venner og bekendte. I sine dagbøger skriver han bl.a. om udsigten fra Hotel Postgården ud over byens huse og om månen, der gik ned over kirkegården. De andre beboere på hotellet var nogle gange lidt kedelige, men eventyrdigteren glædede sig dog over, at han gerne fik et godt værelse.

I Postgårdens kælder, der ofte blev besøgt af byens handlende, slagtere og andre, der var på Sortebrødre Torv, lå der i en årrække en beværtning. Folk kunne gå gennem porten ind i en mægtig gård og derfra gennem en åben port ud på Sortebrødre Torv. Kælderrestaurationen lå meget dybt, vistnok med over 25 trin ned, har Kai P. Andersen fortalt. I årene omkring 1. verdenskrig hentede han hentede han ofte sin far og onkel, der havde drukket tæt i kælderdybet.

I 1942 besluttede byrådet, at der skulle anlægges en ny gade fra Overgade mod nord over Hotel Postgårdens grund og videre langs Fyns Forums østside, og at den skulle kaldes Hans Mules Gade. Der skulle samtidig opføres en ny politigård. I 1947 åbnede gaden på strækningen fra Overgade til Østergade, og i 1952 stod politigården færdig. Og væk var Hotel Postgården.