Rådhusets løver

B0054921d

Løverne ved rådhuset. Billedet her er fra 1948 og viser den nu lidt mærkelige placering ved den blændede dør (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Odense fik i 1883 et nyt rådhus, og året efter blev der opsat to løveskulpturer, der skulle holde vagt foran rådhuset. Kunstneren var den Odensefødte Aksel Hansen, der også lavede andre udsmykninger på rådhuset, herunder også skulpturgruppen på toppen af Odense Rådhus. Det praktiske arbejde med løverne, der var fremstillet i zink, blev udført af en lokal billedhugger ved navn Laurits Jensen.

Løverne blev placeret ved den indgang på det nye rådhus, hvor byens militær havde sin hovedvagt, og det var, mens der endnu gik militære vagtposter på Flakhaven. I det nye rådhus var der to vagtlokaler, en forstue og to arrester, som hørte til hovedvagten, og de kom til at ligge i den sydlige ende af bygningen.

De to løver var selvfølgelig opstillet af dekorative grunde, og de gav mindelser om den berømte Istedløve, der var et nationalt mindesmærke for de danske faldne i slaget ved Isted i 1850, hvor hæren vandt over en slesvig-holstensk oprørshær.

Soldaterne forsvandt en dag – det var omkring 1907, hvor hovedvagten blev flyttet til garnisonen på Søndre Boulevard. Skilderhuset, hvor der tidligere stod en soldat, blev fjernet, men løverne stod endnu og bevogtede ganske umotiveret en indgang, der var blevet overflødig og derfor blev blændet af. Spørgsmålet om at flytte eller helt fjerne løverne trængte sig ganske naturligt på og blev aktualiseret, da en udvidelse af rådhuset stod for døren. Et forslag gik ud på at flytte løverne hen til rådhusets hovedindgang, men de blev tydeligvis ikke opfattet som noget fremragende kunstværk.

Ved ombygningen af rådhuset i 1950’erne skete der flere ændringer på facaden ud mod Flakhaven. Døren ind til den gamle hovedvagt forsvandt endegyldigt og i dag kan man end ikke ane, hvor den lå. Løverne blev også fjernet og skænket til Fynske Livregiment, som siden fik dem opstillet ved kasernen i det lille anlæg ud mod Sdr. Boulevard. Senere fandt de deres endelige plads lige ved hovedindgangen, hvor de den dag i dag møder enhver, der gæster den gamle kaserne.

Selv om rådhusets mistede sine ”gamle” løver, så skulle det nye rådhus ikke mangle en løve, og over indgangen fra I.Vilh. Werners Plads er anbragt en stenløve af billedhuggeren Henrik Starcke. Løven er udført i cement og beklædt med brudstykker af keramik. Den blev leveret i 1952.