Rundt på Eventyrhavens dansegulv

b0032615c

Klosterhaven med det runde bassin og toiletbygningen fotograferet i 1962 (Poul Dannesboe fot., Stadsarkivet).

af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen

I juni 1922 åbnede den lille idylliske klosterhave ved Skt. Knuds Kloster. Haven bestod af hundredvis af sjældne planter og blomster. Ideen med haven var at bringe klostrets omgivelser i harmoni med bygningerne.

Klosterhaven var indrettet, så den lignende et skakbræt, fordi man havde gange på langs og på tværs, så haven blev inddelt i kvadrater. Der fandtes ikke gamle middelalderlige planer for Skt. Knuds Klosterhave, men havearkitekt J.P. Andersen havde valgt at benytte kvadratformerne, da det princip var udbredt i gamle klosterhaver. Det hele blev indrammet af en nyplantet lindehæk. Hækken er med tiden blevet formet som porte – eller som en middelalderlig korsgang.

I 1932 blev Klosterhaven udvidet mod syd, og der blev blandt andet anlagt et stort 30 m langt og 8 m bredt rektangulært vandbassin, som gav plads til flere former for vandplanter. I Fyns Social-Demokrat fra 1938 fortælles om havens snorlige, stenlagte gange og mange botaniske sjældenheder. Med udvidelsen fik byen en botanisk plantesamling, som blandt andet byens skoler havde ønsket sig.

I 1943-44 blev Klosterhaven igen omlagt. Det skete i forbindelse med etableringen af Eventyrhaven, som også omfattede Klosterhaven. Betonbassinet fra 1932 blev lavet om, så det blev rundt. De bløde former passede bedre til den nye park, hævdede arkitekterne. Mellem bassinet og den oprindelige klosterhave blev der bygget en arkitekttegnet toiletbygning.

Både toiletbygningen og vandbassinet blev i de følgende år brugt til lidt af hvert. Byens kommunegartnere havde f.eks. en periode spisestue og opbevaring af deres haveredskaber i bygningen.

Sidst i 1990’erne blev det hele bygget om, og fra juni 1998 kunne bygningen bruges som café. Den idyllisk beliggende udendørs café var dog svær at få udlejet. Den første café hed Pavillonen, der hurtigt kastede håndklædet i ringen. Siden stod bygningen ubenyttet hen i et års tid, hvor kommunen forgæves søgte efter lejere, men i foråret 2002 åbnede Café Kloster med plads til 50 siddende gæster. Samme sommer kunne cafégæsterne også byde hinanden op til dans. Den 6. juli åbnede byens nye dansescene. Hvor der før var vand i det runde bassin, var lavet en dansescene, der snart blev brugt til mange forskellige slags danse – folkedans, latinamerikanske og afrikanske. Flere aftener om ugen blev der stillet musikanlæg op, og en danseinstruktør lærte folk de rigtige trin. Gulvet blev dog også brugt til andre ting. Eksempelvis var der historiefortællinger og mindre koncerter.

Rytmerne i haven vakte dog irritation, nogle naboer klagede. og derfor blev den flytbare scene i første omgang pillet ned. Ejerne af Café Kloster opgav samtidig ævred. Det var egentlig tanken, at kommunen ville finde en anden placering til scenen, men efter lidt polemik endte man med at placere den samme sted igen.

Mens odenseanerne dansede videre i Eventyrhaven, gik kommunen på jagt efter en ny lejer til cafeen. Det lykkedes i midten af 00’erne, da Café Siesta slog dørene op, og siden har dansen været en fast sommertradition på cafeens sommerprogram.