Ruth blev taget af tyskerne og døde i KZ-lejr

Stadsarkivet har desværre ikke noget foto af Ruth Nebel, men hun er formentlig på dette unikke fotografi fra ”jødeaktionen” den 2. oktober 1943. Her ses arresterede jøder fra Fyn samlet i skolegården på Vestre Skole i Odense, inden de bliver sendt videre mod Kolding. Billedet er taget i hemmelighed af en beboer fra en lejlighed på Vandværksvej 10, 2. sal, og det kom først til offentlighedens kendskab i 1993 (Stadsarkivet).

af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen

Natten til den 2. oktober 1943 gik den såkaldte ”jødeaktion” i gang. I hele landet kørte tyske tropper rundt for at arrestere danske jøder – mænd, kvinder og børn.

For mange kom det som et chok, at den nazistiske raceforestilling nu også var kommet til ”flødeskumsfronten”. Det var imidlertid kun af hensyn til samarbejdspolitikken, at det ikke var sket før. Men efter augustoprøret i 1943 var samarbejdspolitikken brudt sammen, og jødeforfølgelsen kom også til Danmark.

I slutningen af september 1943 blev Gestapochefen på Fyn, Kurt Alfred Guttmann, kaldt til møde hos sine overordnede i København. På mødet fik Gestapocheferne besked om, at man i Berlin havde besluttet sig for at gennemføre ”jødeaktionen” i Danmark. Der blev udleveret kartotekskort på de personer, der skulle arresteres, og tidspunktet for aktionen blev fastlagt.
De fleste af de ca. 7.000 jøder i Danmark – eller hele 95% – blev advaret i forvejen og nåede i de følgende dage og uger i sikkerhed i Sverige. Men 470 danske jøder var dog ikke så heldige. Blandt dem, der blev arresteret, var 60 personer fra Fyn, hvilket svarede til 25 % af den jødiske befolkning på Fyn. Mange af dem var landbrugselever, der var flygtet fra Tyskland sidst i 1930’erne.

Blandt de unge tyske jøder, der blev anholdt på Fyn, var ægteparret Gerhard og Ruth Nebel fra Buchwaldsgade 38. De var kommet til Danmark i slutningen af 1930’erne. Gerhard for at arbejde i landbruget og Ruth for at være husassistent.

Hun stammede fra Berlin, hvor hun blev født i 1919 under navnet Ruth Bertha Sara Ascher. I 1930’erne var hun blandt de 1.000-1.500 unge tyske jøder, som fik midlertidig arbejdstilladelse i Danmark som husholdnings- og landvæsenselever. De unge skulle have en uddannelse med det formål senere at rejse til Palæstina. Krigen satte imidlertid en stopper for al udvandring til Palæstina.

Den unge jødiske kvinde kom formentlig til Danmark kort før den tyske besættelse. Fra september 1941 ved vi, at hun boede i Odense, nærmere bestemt Kochsgade 43, hvor hun var husassistent. Kort tid efter flyttede hun til Steinsgade 3. I slutningen af februar 1942 blev hun gift med den otte år ældre Gerhard Gustav Nebel, som også var tysk jøde og stammede fra Neumarkt i Schlesien i det nuværende Polen.

Det nygifte par flyttede i november 1942 til Skibhusvej 42, og i september 1943 fik de en lejlighed i Buchwaldsgade 38. Det blev deres sidste fælles hjem i Odense. For en måned senere bankede Gestapo på døren, og begge blev slæbt med til Vestre Skole og siden deporteret til ghettoen Theresienstadt i det nuværende Tjekkiet.

Efter knap et års ophold i ghettoen blev Ruth syg og døde den 28. september 1944 med stærke smerter og dysenteri, blot 25 år gammel. Ægtemanden overlevede opholdet og flyttede efter krigen til USA.