Sdr. Boulevard

b0020179

Husene på østsiden af Sdr. Boulevard fotograferet gennem det nye Ansgar Anlæg i de første år af 1900-tallet, da kirken netop var bygget, og gaden var i færd med at skifte navn. (Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Heden – ”den store Heed” eller Odense Hed, som dette område blev kaldt i ældre tid – er et navn, der straks leder tankerne hen på hedelandskaberne i Jylland, men her på Fyn betegner navnet fra gammel tid blot et fladt og skovløst terræn.

Heden var oprindeligt ikke navnet på en gade, men derimod på et helt område vest for byen mellem den nuværende Sdr. Boulevard og Kirkegårds Allé. På Heden fandt man også Hedehuset, der lå omtrent hvor Zoo ligger i dag, og i midten af 1800-tallet omtalte man stadig husene langs Sdr. Boulevard og Kirkegårds Allé som Hede Husene.

I 1904 forsvandt det gamle gadenavn Heden dog med et pennestrøg, da byrådet skiftede det ud med det langt flottere klingende Sdr. Boulevard. Ideen til navneskiftet var dog ikke groet i byrådsmedlemmernes have, men derimod hos beboerne selv. 49 grundejere på stedet sendte i 1903 et brev til byrådet, hvor de bad om, at vejen blev omdøbt til Sdr. Boulevard, da det ”foreslåede navn formentlig er smukkere end det hidtil benyttede”. Deres hovedargument var dog, at gaden havde skiftet karakter, så navnet Heden ikke længere var særligt betegnende for vejen.

Blandt de forandringer, grundejerne pegede på, var, at markedspladsen var blevet omformet til et parkanlæg, og at der var anlagt (noget så moderne som) en cykelsti og bygget meget nyt. Navnet Heden gav forestillinger om noget, der lå langt, langt ude på landet, men faktisk – som beboerne betonede – var gaden i 1903 for længst blevet en del af byen.

Det var dog ikke alle byrådsmedlemmer, der umiddelbart var stemt for at skifte det gamle hæderkronede navn ud med et fint, franskklingende gadenavn. ”De må vel mene, at Heden er et grimt ord”, udtalte arkitekt Vilh. Haugsted, da sagen kom til behandling i byrådssalen.

Den fremherskende politiske stemning var dog den, at hvis grundejerne ønskede en ændring, så skulle de have lov, når blot det ikke gav udgifter for kommunekassen. Og selv om f.eks. skolebestyrer H. Rasmussen var grædefærdig over, at man opgav det gode, gamle navn, blev Heden med ni stemmer imod fem til Sdr. Boulevard. I øvrigt i en tid, hvor nye navne på gader var kommet på mode.

Elmevej blev nogenlunde samtidig til Langelinie, Nygade til Rosengade og Grynhusene til Georgsgade. Den honnette ambition fejlede skam ingenting i etatsrådernes by!