Skjolden

 

b0019279

Skjolden i 1925. Nedergade ses til højre, og bygningen Skjolden huser Langes Sengetøj. (Stadsarkivet)

 

af Fanny Louise Gissel Klintø

 

”Skjolden” ligger på hjørnet af to af Odenses ældste gader Overgade og Nedergade. Skjolden er både navnet på bygningen Overgade 21 og den lille plads, der ligger foran bygningen. Pladsen har vist nok fået sit navn fordi den ligner et ridderskjold. Navnet findes dog ikke kun i Odense. Det er et almindeligt navn for en åben plads eller port, hvor to gader danner en spids.

Skjolden kendes langt tilbage i tid. Den kan ses på det ældste kort over Odense, nemlig Braunius’ kort fra 1593.

Overgade 21, der ofte også kaldes Skjolden, har igennem tiden huset forskellige handlende. En hurtig gennemgang af Odenses Vejvisere viser, at der alene siden 1880’erne har været både konditori, barber, tøjforretning og instrumentmagerbutik. Og mange odenseanere husker sikkert symaskinebutikken Bernina, der i mange år lå på hjørnet.

 

 

b0000408

Skjolden i 1945. Nu huser Overgade 21 Varehuset Skjolden. Og på 2. sal “Den Fynske Guldsmedje”. (Stadsarkivet)

 

Den nuværende bygning blev opført 1889 af instrumentmager A. Kaiser. Bygningen har igennem tidens løb været renoverede flere gange – og er måske en af de mest ombyggede ejendomme på Overgade og Nedergade. Alene i det 20. århundrede undergik den flere større og mindre renoveringer.

I 1936 overtog konditor Lage ejendommen, som han havde store planer for. Først ville han rive bygningen ned for at bygge et nyt og moderne forretningskompleks. Men da grunden var for lille, og nabokonen ikke havde i sinde at sælge, måtte han i stedet ty til en omfattende renovering. Den oprindelige rødstensfacade blev beklædt med nogle hvide plader, hvorved facaden markant skiftede udseende. Det var også i denne periode, at de to markante ”kamtakstårne” fra 1888 blev fjernet.

En af de største renoveringer fandt dog sted i årene 1949-50, hvor facaden mod Overgade blev ændret, så en dør og to vinduer blev udskiftet med to store udstillingsvinduer.

I 1968 rykkede håndværkerne igen ind og foretog en større renovering af Skjolden. Denne gang var det hovedsageligt indmaden af bygningen, som blev renoveret, så huset fik en ny og anden inddeling. Men blot et år efter i 1969-70 blev der tilføjet et stort tidstypisk reklameskilt øverst på taget.

I 1994 blev det besluttet, at man ville føre Overgade tilbage til et mere oprindeligt udseende. Og dermed begyndte man at renovere gaden og bygningerne. Skjolden fik i denne anledning igen en større ansigtsløftning. Facaden blev ændret og bygningen fik igen sine to tårne. Bag renoveringen stod den lokale arkitekt Frede Nielsen.

Efterfølgende er der i anledning af renoveringen af Overgade blevet opført en tinsoldat fra H. C. Andersens fortælling om “Den standhaftige tinsoldat”.