Skolelukninger

b0057254

Korsløkkeskolen fotograferet i 1944. Skolen blev lukket i 1983 (Fyens Stiftstidende pressefotosamling, Stadsarkivet). 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Da Odense tog hul på ”fattigfirserne”, havde kommunen 41 skoler. I Holluf Pile blev marker dog forvandlet til parcel- og rækkehuse, og derfor var der brug for en ny skole i kvarteret. Holluf Pile Skole slog sine døre op i 1982. Det skete i en tid, hvor elevtallet ellers var i frit fald, og hvor embedsværket i første omgang forsøgte at imødegå udviklingen ved at ændre på skoledistrikterne.

Blandt de skoler, der mærkede elevflugten, var Korsløkkeskolen. Den var opført til afløsning af den gamle landsbyskole i 1938, efter at Vor Frue Landsogn var blevet indlemmet i Odense Kommune. Og der var absolut ikke noget landsbyagtigt over Korsløkkeskolen i Schacksgade, tværtimod. Den var moderne og stor, ja nærmest lidt kaserneagtig og kunne rumme over 1.000 elever. I 1950’erne bugnede det med børn, og Korsløkkeskolen var en overgang byens største.

Kragsbjergskolen og Ejbyskolen blev begge bygget for at aflaste Korsløkkeskolen, der langsomt skrumpede i elevtal. Først faldt tallet langsomt, men fra 1970’erne gik det stærkt. Kvarteret omkring skolen blev tømt for børn, og skolen var efterhånden kun en skygge af sig selv. Derfor besluttede byrådet i 1983 at lukke Korsløkkeskolen.

Med lukningen slog kommunen to fluer med et smæk. Der blev sparet penge på skolevæsenet, og der blev mulighed for at indrette et kommunalt kursuscenter. For de ansatte, elever og forældre kom lukningen som et chok. Det var først gennem avisen, at lærere og skolenævn erfarede, at byrådet ville dreje nøglen om på skolen. Og når de bad om at se rapporterne, der handlede om nedlæggelse, lød svaret, at det var internt arbejdsmateriale, der ikke blev udleveret.

Forældre og elever ville dog ikke opgive uden kamp. De gik på barrikaderne og fandt et halmstrå at klamre sig til, en afstemning i skoledistriktet om skolens fremtid. Det krævede imidlertid, at over 50 % af beboerne skrev under på, at man ønskede at stemme om sagen. Forældre og børn fik travlt med at stemme dørklokker, og deres indsats blev belønnet.

Korsløkkeskolen fik en ny chance. Kvarteret blev præget af en sand valgkamp, hvor der blev hængt valgplakater op og delt foldere ud. Derfor var skuffelsen også stor, da folk blev væk fra stemmeurnerne på valgdagen den 20. marts. Skolen overlevelse krævede, at mindst 60 % af de stemmeberettigede satte deres kryds, men der manglede 786 ja-stemmer.

Skolen måtte lukke! Skolens yngste klasser (til og med 7. klasse) begyndte efter sommerferien på Kragsbjergskolen, mens de tre ældste klasser foreløbig forblev på Korsløkkeskolen sammen med de kommunale kursister. Skolerne i Bolbro og Spedsbjerg blev også ramt af faldende elevtal, og også her blev skolelukningerne mødt med tydelige forældreprotester.