Skolen: Stort er godt eller?

B0054954d

Sanderumskolen indvies i august 1958 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Skolestrukturen er til debat. Byens små skoler er i fare for at blive nedlagt og eleverne flyttet til storskoler. Men ideen om centralskoler, der samler elever fra nær og fjern, er ikke ny, tværtimod. I efterkrigsårene skyllede en bølge af centralskolebyggerier henover landet.

De gamle landsbyskoler i forstæderne blev i løbet af 1900-tallet for små og umoderne, og skolebyggeriet fulgte klumpvis i flere perioder. I 1930’erne var det store skoler som Munkebjergskolen og Korsløkkeskolen og i 1950’erne og 1960’erne med nye skoletyper og ny pædagogik.

Nogle landsogne havde endnu i slutningen af 1950’erne en ”stråtækt” skole, hvor eleverne gik i skole hver anden dag. Til hver skole var der knyttet et par lærere. Sådan havde det været i mange år, men med den nye skolelov fra 1958 blev der indført ni års skolegang. Loven satte skub i skolebyggerier over det ganske land. De gamle landsbyskoler kunne slet ikke imødekomme kravene om længere skolegang, sløjdlokaler, skolekøkkener m.m. For at opfylde skolelovens krav valgte mange sogneråd derfor at bygge en centralskole, som så typisk blev den eneste skole i kommunen. Sådan en ordning valgte man f.eks. i Brændekilde-Bellinge Kommune.

Sognerådet havde allerede i 1930’erne haft planer om at bygge en centralskole, men det var først i slutningen af 1950’erne, at byggeriet blev indledt. Skolen, der blev døbt Rasmus Rask-Skolen, fik ud over 8. og 9. klasser også en overbygning, hvor eleverne kunne tage realeksamen.

Skolen blev lagt midt mellem de to landsbyer, og det var i begyndelsen tanken, at de to gamle skoler i Brændekilde og Bellinge skulle fortsætte med de mindste klasser, men den plan blev ret hurtigt opgivet. Rasmus Rask-Skolen var for alle kommunens elever, og i 1961 blev de gamle landsbyskoler nedlagt og børnene flyttet til den nye skole. Skolen blev officielt indviet 20. juni 1962, men allerede fra slutningen af 1960 var dele af skolen blevet taget i brug.

Skolen åbnede med 240 elever, men den var snart for lille, og en ny fløj blev taget i brug efter sommerferien i 1967.

Rasmus Rask-Skolen var langtfra den eneste skole i Odenseområdet, der så dagens lys i 1950’erne og 1960’erne. I 1951 blev Risingskolen taget i brug, og to år senere var det Kragsbjergskolen. I 1955 åbnede Ejbyskolen, mens første del af Højstrupskolen slog dørene op i 1956. I 1958 blev Sanderumskolen indviet, mens f.eks. Spurvelundskolen er fra 1963.

Nye undervisningsformer og nye fag har hele tiden stillet nye krav til skolerne. Også forskydninger i elevtallet har sat skolerne under pres. Det faldende børnetal førte f.eks. for et par årtier siden til, at flere odenseanske skoler blev lukket. Det gjaldt f.eks. Korsløkkeskolen, Bolbro Skole og Østre Skole.